takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· Czerwona Lista — DD–za mało informacji by określić stopień zagrożenia

Callitriche verna L. em. Loennr.

rzęśl wiosenna
Callitriche palustris L.
na stronie — występowanie · znaleziska
Callitriche verna (rzęśl wiosenna)
05.07.2005, Suwalszczyzna; copyright © by Maciej Romański
Callitriche verna (rzęśl wiosenna)
Callitriche verna (rzęśl wiosenna)
Callitriche verna (rzęśl wiosenna)
Callitriche verna (rzęśl wiosenna)
Callitriche verna (rzęśl wiosenna)
Callitriche verna (rzęśl wiosenna)
owoce owalne, zwężające się ku podstawie, szyjka długości owocu, łatwo odpadająca
Callitriche verna (rzęśl wiosenna)
Callitriche verna (rzęśl wiosenna)
XL
Callitriche verna (rzęśl wiosenna)

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

DD – za mało informacji by określić stopień zagrożenia.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście
Globalnie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20050705.3.mr - Callitriche verna (rzęśl wiosenna); Suwalszczyzna
mr.050705-3
leg. Maciej Romański
/Suwalszczyzna/ #5