atlas-roslin.pl

Vicia [🔉 wi·ci·a]

wyka
  
↓niekwiatostan krótkoszypułowy
Vicia angustifolia (wyka wąskolistna)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakłada ...
  
  
↑nie kwiatostan długoszypułowy
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta d ...
  
    
↓niekwiaty drobne
Vicia hirsuta (wyka drobnokwiatowa)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna ...
· Kwiatostany 1 – 5 (8)-kwiatowe.
· ta cecha diagnostyczna jest ...
    
    
↑nie kwiaty większe
Vicia villosa (wyka kosmata)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po za ...
· Kwiatostany 5-wielokwiatowe.
· ta cecha diagnostyczna jest wid ...