takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· Czerwona Lista — EN–zagrożony

Cerastium glutinosum F. W. Schultz

rogownica murawowa
Cerastium pumilum Curtis ssp. pallens (F.W. Schultz) Schinz et Thell.
Cerastium glutinosum (rogownica murawowa)
27.04.2020, Dolina Środkowej Odry, Połupin; copyright © by Piotr Kobierski XL
Cerastium glutinosum (rogownica murawowa)
pokrój
Cerastium glutinosum (rogownica murawowa)
pokrój
Cerastium glutinosum (rogownica murawowa)
otwarta torebka (10-ząbkowa)
Cerastium glutinosum (rogownica murawowa)
młode torebki
Cerastium glutinosum (rogownica murawowa)
liść łodygowy
Cerastium glutinosum (rogownica murawowa)
górne podsadki
Cerastium glutinosum (rogownica murawowa)
system korzeniowy
Cerastium glutinosum (rogownica murawowa)
pokrój
Cerastium glutinosum (rogownica murawowa)
Cerastium glutinosum (rogownica murawowa)
Cerastium glutinosum (rogownica murawowa)
podsadki 3D||
Cerastium glutinosum (rogownica murawowa)
XL
Cerastium glutinosum (rogownica murawowa)
Cerastium glutinosum (rogownica murawowa)
Cerastium glutinosum (rogownica murawowa)
XL

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Cerastium (rogownica)kl 3826
Rośliny roczne, (3)5 – 20(30)cm wysokości, jasne, żółtawo zielone; gęsto gruczołowato owłosione i z krótkimi włoskami prostymi.

space

Płatki co najwyżej długości działek, 2.5× dłuższe niż szersze. Pręcików (5)6 – 10. Niekiedy kwiaty 4-krotne - f. subtetrandroides Zając.

space

Kwitnienie kwiecień – maj(czerwiec).

występowanie

Cerastium glutinosum (rogownica murawowa)
wystepowanie
o mapie występowania
Miejsca suche, słoneczne, ciepłe, często kamieniste, na glebach różnego rodzaju.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

EN – zagrożony.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <500km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤5
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji
c) ekstremalne fluktuacje:
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) liczby stanowisk lub subpopulacji
– (iv) liczby dojrzałych osobników.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20090513.6.sm - Cerastium glutinosum (rogownica murawowa); Równina Torzymska, Starościn
090513-6
leg. Michał Smoczyk, msmoczyk at wp pl
/Równina Torzymska, Starościn/ #8
znalezisko 20090515.1.sm - Cerastium glutinosum (rogownica murawowa); Równina Torzymska, Starościn
090515-1
leg. Michał Smoczyk, msmoczyk at wp pl
/Równina Torzymska, Starościn/ #4
znalezisko 20110505.1.jkr - Cerastium glutinosum (rogownica murawowa); Kraków-Mydlniki
110505-1
leg. Jerzy Kruk
/Kraków-Mydlniki/ #12, 2.3D
znalezisko 00010000.56.pkob - Cerastium glutinosum (rogownica murawowa); Wzniesienia Gubińskie
56
leg. Piotr Kobierski
/Wzniesienia Gubińskie/ #3
znalezisko 20200427.1.pkob - Cerastium glutinosum (rogownica murawowa); Dolina Środkowej Odry, Połupin
200427-1
leg. Piotr Kobierski
/Dolina Środkowej Odry, Połupin/ #5