atlas-roslin.pl

Hieracium [🔉 hi·e·ra·ci·um *]

jastrzębiec
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
objaśnienie skrótów
Klucz do "gatunków głównych" Polski niżowej za /Rutkowski L., 2005 [15.2]/, z niewielkimi zmianami.
↓nieliście odziomkowe w czasie kwitnienia już uschnięte; liści łodygowych 6 lub więcej
↓nienasady liści nie obejmują łodygi
↓niezewnętrzne listki okrywy tępe, odgięte, zwykle nagie
Hieracium umbellatum (jastrzębiec baldaszkowaty)
Hieracium umbellatum (jastrzębiec baldaszkowaty)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Liście łodygowe na brzegu ± podwinięte i nieogruczolone, lancetowate do równowąskich, liczne (do 50).
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Murawy, zarośla, lasy.
↑nie listki okrywy ± regularnie, dachówkowato ustawione, zwykle pokryte szczecinkami z domieszką włosków gruczołowatych lub gwiazdkowatych
Hieracium laevigatum (jastrzębiec gładki)
Hieracium laevigatum (jastrzębiec gładki)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Liście na brzegu płaskie, jajowato-lancetowate, najczęściej zatokowo ząbkowane, łodygowe niezbyt liczne (10-17). Niekiedy obecne także 1-2 liście odziomkowe.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Widne lasy i zarośla na glebach kwaśnych, okrajki, wrzosowiska, murawy.
↑nie przynajmniej górne liście nasadą obejmują łodygę
↓niedojrzałe owoce ciemne
Hieracium sabaudum (jastrzębiec sabaudzki)
XL
Hieracium sabaudum (jastrzębiec sabaudzki)
3D
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Dołeczki na dnie koszyczka otoczone długimi ząbkami i orzęsionym rąbkiem.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Acydofilne lasy i zarośla, przydroża.
↑nie dojrzałe owoce jasne
Hieracium barbatum (jastrzębiec gałęzisty)
XL
Hieracium barbatum (jastrzębiec gałęzisty)
3D
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Dołeczki na dnie koszyczka otoczone krótkim, nieząbkowanym, nieorzęsionym rąbkiem.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Hieracium barbatum Tausch (jastrzębiec gałęzisty)
wystepowanie - Hieracium barbatum (jastrzębiec gałęzisty)
jastrzębiec groniasty · syn. Hieracium racemosum (Waldst. et Kit.) Willd. · takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491]
  Ciepłe lasy i zarośla, dawniej na Dolnym Śląsku.
↑nie liście odziomkowe w czasie kwitnienie obecne; liści łodygowych 0-8(rzadko więcej), nie obejmują łodygi
↓nieliści łodygowych 0-1 (jeżeli dwa, to górny podsadkokształtny)
↓nielistki okrywy pokryte włoskami gruczołowatymi i gwiazdkowatymi (wyjątkowo z domieszką szczeciniastych).
Hieracium murorum (jastrzębiec leśny)
Hieracium murorum (jastrzębiec leśny)
Hieracium murorum (jastrzębiec leśny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kwiatostan baldachogroniasty, 4-15-koszyczkowy.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Hieracium murorum L. (jastrzębiec leśny)
wystepowanie - Hieracium murorum (jastrzębiec leśny)
takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491]
  Lasy, zarośla, murawy.
↑nie okrywa z licznymi, niegruczołowatymi włoskami szczeciniastymi; rośliny rzadkie
↓nieokrywa zwykle bez włosków gruczołowatych, a z licznymi gwiazdkowatymi
Hieracium bifidum (jastrzębiec siny)
Hieracium bifidum (jastrzębiec siny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kwiatostan widlasty lub luźnowiechowaty.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Skały wapienne, buczyny; na południu i na Pomorzu.
↑nie okrywa obficie ogruczolona; liście z wierzchu owłosione lub łysiejące
↓nieokrywa bez lub z nielicznymi włoskami gwiazdkowatymi; liście na brzeg z pojedynczymi, drobnymi gruczołkami
Hieracium glaucinum (jastrzębiec wczesny)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kwiatostan luźnowiechowaty.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Widne lasy, zarośla, murawy kserotermiczne na zachodzie.
↑nie okrywa ± obficie owłosiona gwiazdkowato; liście bez gruczołków na brzegu
Hieracium fuscocinereum (jastrzębiec strzałkowaty)
XL
Hieracium fuscocinereum (jastrzębiec strzałkowaty)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kwiatostan wierzchotkowy.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Hieracium fuscocinereum Norrl. em. S. Bräut. (jastrzębiec strzałkowaty)
wystepowanie - Hieracium fuscocinereum (jastrzębiec strzałkowaty)
syn. Hieracium sagittatum (Lindeb.) Norrl. · takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491]
  Murawy.
↑nie łodyga przynajmniej z dwoma dużymi liśćmi
Hieracium lachenalii (jastrzębiec Lachenala)
Hieracium lachenalii (jastrzębiec Lachenala)
Hieracium lachenalii (jastrzębiec Lachenala)
  Hieracium lachenalii s.l.

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Hieracium s.l. (jastrzębiec s.l.)kl 6549
Niełupki (2.3)2.7-4mm długości, na górze z żeberkami połączonymi w niski pierścień.
Pappus 2-rzędowy, włoskami nierówne.
Jeśli liście odziomkowe są rozwinięte to zawsze z wyraźnym ogonkiem liściowym i grubo do drobno ząbkowanych, rzadko całobrzegie. Łodyga często obficie ulistniona.
Rośliny zawsze bez rozłogów.

space

Przeważają mezofity (rośliny stanowisk umiarkowanie wilgotnych i ciepłych).

literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Slavík, B., Štěpánková, 2004 — Květena České Republiky 7 p.543 [71.7]
  • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.517 [15]
  • Fedorov A., 1987 — Flora Partis Europaeae URSS. T.6 p.140 [86.6]
  • Flora Polska. Rośliny naczyniowe, 1980 — Tom XIV p.203 [16.14]
  • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
  • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji