atlas-roslin.pl

Hieracium s.str. [🔉 hi·e·ra·ci·um *]

jastrzębiec (s.str.)
Hieracium Hieracium Hieracium HieraciumHieracium🔑jastrzębiec (podrodzaj) (Pilosella (Hieracium))jastrzębiec jedwabisty (Hieracium bombycinum)
objaśnienie skrótów
Klucz do "gatunków głównych" Polski niżowej za /Rutkowski L., 2005 [15.2]/, z niewielkimi zmianami.
  
↓nieliście odziomkowe w czasie kwitnienia już uschnięte; liści łodygowych 6 lub więcej
  
    
↓nienasady liści nie obejmują łodygi
    
      
↓niezewnętrzne listki okrywy tępe, odgięte, zwykle nagie
Hieracium umbellatum (jastrzębiec baldaszkowaty)
Hieracium umbellatum (jastrzębiec baldaszkowaty)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładani ...
· Liście łodygowe na brzegu ±podwinięte i nieogruczolone, lancetowate do równowąskich, liczne (do 50).
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania ...
Hieracium umbellatum (jastrzębiec baldaszkowaty)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Murawy, zarośla, lasy.
      
      
↑nie listki okrywy ±regularnie, dachówkowato ustawione, zwykle pokryte szczecinkami z domieszką włosków gruczołowatych lub gwiazdkowatych
Hieracium laevigatum (jastrzębiec gładki)
Hieracium laevigatum (jastrzębiec gładki)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, ...
· Liście na brzegu płaskie, jajowato-lancetowate, najczęściej zatokowo ząbkowane, łodygowe niezbyt liczne (10 – 17). Niekiedy obecne także 1 – 2 liście odziomkowe.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, ...
Hieracium laevigatum (jastrzębiec gładki)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Widne lasy i zarośla na glebach kwaśnych, okrajki, wrzosowiska, murawy.
      
    
↑nie przynajmniej górne liście nasadą obejmują łodygę
    
      
↓niedojrzałe owoce ciemne
Hieracium sabaudum (jastrzębiec sabaudzki)
XL
Hieracium sabaudum (jastrzębiec sabaudzki)
3D
· ta cecha diagnostyczn ...
· Dołeczki na dnie koszyczka otoczone długimi ząbkami i orzęsionym rąbkiem.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wer ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy nied ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po z ...
Hieracium sabaudum (jastrzębiec sabaudzki)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Acydofilne lasy i zarośla, przydroża.
      
      
↑nie dojrzałe owoce jasne
Hieracium barbatum (jastrzębiec gałęzisty)
XL
Hieracium barbatum (jastrzębiec gałęzisty)
3D
· ta cecha diagnostycz ...
· Dołeczki na dnie koszyczka otoczone krótkim, nieząbkowanym, nieorzęsionym rąbkiem.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakłada ...
Hieracium barbatum (jastrzębiec gałęzisty)
wystepowanie
jastrzębiec groniasty · syn. Hieracium racemosum · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Ciepłe lasy i zarośla, dawniej na Dolnym Śląsku.
      
  
↑nie liście odziomkowe w czasie kwitnienie obecne; liści łodygowych 0 – 8(rzadko więcej), nie obejmują łodygi
  
    
↓nieliści łodygowych 0 – 1 (jeżeli dwa, to górny podsadkokształtny)
    
      
↓nielistki okrywy pokryte włoskami gruczołowatymi i gwiazdkowatymi (wyjątkowo z domieszką szczeciniastych).
Hieracium murorum (jastrzębiec leśny)
Hieracium murorum (jastrzębiec leśny)
Hieracium murorum (jastrzębiec leśny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji atlasu ...
· Kwiatostan baldachogroniasty, 4 – 15-koszyczkowy.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu s ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogow ...
Hieracium murorum (jastrzębiec leśny)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Lasy, zarośla, murawy.
      
      
↑nie okrywa z licznymi, niegruczołowatymi włoskami szczeciniastymi; rośliny rzadkie
      
        
↓nieokrywa zwykle bez włosków gruczołowatych, a z licznymi gwiazdkowatymi
Hieracium bifidum (jastrzębiec siny)
Hieracium bifidum (jastrzębiec siny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakłada ...
· Kwiatostan widlasty lub luźnowiechowaty.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogow ...
Hieracium bifidum (jastrzębiec siny)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Skały wapienne, buczyny; na południu i na Pomorzu.
        
        
↑nie okrywa obficie ogruczolona; liście z wierzchu owłosione lub łysiejące
        
          
↓nieokrywa bez lub z nielicznymi włoskami gwiazdkowatymi; liście na brzeg z pojedynczymi, drobnymi gruczołkami
Hieracium glaucinum (jastrzębiec wczesny)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta ...
· Kwiatostan luźnowiechowaty.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakł ...
· ta cecha diagnostyczna jest ...
Hieracium glaucinum (jastrzębiec wczesny)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Widne lasy, zarośla, murawy kserotermiczne na zachodzie.
          
          
↑nie okrywa ±obficie owłosiona gwiazdkowato; liście bez gruczołków na brzegu
Hieracium fuscocinereum (jastrzębiec strzałkowaty)
XL
Hieracium fuscocinereum (jastrzębiec strzałkowaty)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opc ...
· Kwiatostan wierzchotkowy.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logow ...
· ta cecha diagnostyczna jest wi ...
Hieracium fuscocinereum (jastrzębiec strzałkowaty)
wystepowanie
syn. Hieracium sagittatum · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Murawy.
          
    
↑nie łodyga przynajmniej z dwoma dużymi liśćmi
Hieracium lachenalii (jastrzębiec Lachenala)
Hieracium lachenalii (jastrzębiec Lachenala)
Hieracium lachenalii (jastrzębiec Lachenala)
Hieracium lachenalii (jastrzębiec Lachenala)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Hieracium lachenalii s.l.
    

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Hieracium (jastrzębiec)kl 6549
Niełupki (2.3) 2.7 – 4 mm długości, na górze z żeberkami połączonymi w niski pierścień.
Pappus 2-rzędowy, włoskami nierówne.
Jeśli liście odziomkowe są rozwinięte to zawsze z wyraźnym ogonkiem liściowym i grubo do drobno ząbkowanych, rzadko całobrzegie. Łodyga często obficie ulistniona.
Rośliny zawsze bez rozłogów.

space

Przeważają mezofity (rośliny stanowisk umiarkowanie wilgotnych i ciepłych).