antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]

Fraxinus angustifolia Vahl.

jesion wąskolistkowy
Fraxinus angustifolia
ogród botaniczny; copyright © by Jacek Soboń

cechy charakterystyczne

Fraxinus angustifolia
Gatunek podobny do jesionu wyniosłego (Fraxinus excelsior). Różni się między innymi brązowymi pąkami i węższymi listkami, grubiej i odmiennie ząbkowanymi.

space

Liście do 20 cm długości. Listki lancetowate dość grubo ząbkowate, żyłek bocznych ±tyle ile ząbków, niewystająca; w środkowej części na 1 cm przypadają 2-3 ząbki, ich szczyty wyraźnie zagięte ku górze.

space

Owocostan groniasty. Część nasienna skrzydlaka stanowi zwykle więcej niż połowę długości skrzydlaka; wyraźnie spłaszczona.

space

występowanie

Fraxinus angustifolia
Gatunek ciepłolubny, odporny na suszę. Naturalne stanowiska na południe od Polski aż do Azji Mniejszej i Centralnej.
Forma typowa o nieowłosionym spodzie blaszki liściowej (występuje w południowo-zachodniej Europie i Afryce).

Fraxinus angustifolia ssp. oxycarpa

Fraxinus oxycarpa
takson uprawiany [24]
Forma owłosiona, ujmowana także jako osobny gatunek Fraxinus oxycarpa (np. [86.11]) ≡ Fraxinus angustifolia ssp. oxycarpa występująca w Europie południowo-wschodniej. Występuje naturalnie np. w lasach łęgowych południowych Czech [71.5].