atlas-roslin.pl

Euphorbia [🔉 e͡u·for·bi·a]

wilczomlecz, ostromlecz
  
↓nieliście szeroko biało obrzeżone
Euphorbia marginata (wilczomlecz obrzeżony)
Euphorbia marginata (wilczomlecz obrzeżony)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlas ...
· Miodniki z wyraźnym przydatkiem.
· ta cecha diagnostycz ...
Euphorbia marginata (wilczomlecz obrzeżony)
ostromlecz białobrzegi, ostromlecz obrzeżony, wilczomlecz białobrzegi · syn. Agaloma marginata · Euphorbia variegata · takson uprawiany
  Uprawiana i dziczejąca jednoroczna roślina ozdobna.
  
  
↑nie liście nie biało obrzeżone
  
    
↓niepędy płożące się, cyjacja w kątach liści lub w pęczkach
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się pr ...
· Cyjacja w kątach liści lub w pęczkach. Miodniki często z przydatkiem.
· ta cecha diagnostycz ...
  Rzadko zawlekane chwasty.

Chamaesyce

    
      
Euphorbia humifusa (wilczomlecz rozesłany)
Euphorbia humifusa (wilczomlecz rozesłany)
Euphorbia humifusa (wilczomlecz rozesłany)
wystepowanie
ostromlecz rozesłany · syn. Chamaesyce humifusa · antropofit zadomowiony we florze Polski
      
      
Euphorbia maculata (wilczomlecz plamisty)
Euphorbia maculata (wilczomlecz plamisty)
Euphorbia maculata (wilczomlecz plamisty)
wystepowanie
ostromlecz plamisty · syn. Chamaesyce maculata · antropofit zadomowiony we florze Polski
      
    
↑nie pędy wzniesione, cyjacja w baldachowatych kwiatostanach
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym r ...
· Cyjacja w baldachowatych kwiatostanach. Miodniki owalne lub półksiężycowate, bez przydatku.
· ta cecha diagnost ...
  Euphorbia s.str.
    
      
↓nieulistnienie naprzeciwległe, nakrzyżległe
Euphorbia lathyris (wilczomlecz groszkowy)
Euphorbia lathyris (wilczomlecz groszkowy)
Euphorbia lathyris (wilczomlecz groszkowy)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po ...
· Torebki z gąbczastymi ścianami.
Euphorbia lathyris (wilczomlecz groszkowy)
ostromlecz groszkowy · takson uprawiany
  Uprawiany, rzadko dziczejący.
      
      
↑nie ulistnienie skrętoległe
· ta cecha diagnostyczna ...
· Ściany torebki twarde.
      
        
↓nielistki okrywy pod cyjacjum zrośnięte, liście zebrane w różyczkę w górnej części pędu
Euphorbia amygdaloides (wilczomlecz migdałolistny)
Euphorbia amygdaloides
Euphorbia amygdaloides (wilczomlecz migdałolistny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania ...
· Żółtawe liście okrywy pod cyjacjum talerzykowate zrośnięte nasadami do ±połowy.
Euphorbia amygdaloides (wilczomlecz migdałolistny)
wystepowanie
ostromlecz migdałolistny · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
        
        
↑nie listki okrywy pod cyjacjum nie zrośnięte, liście ±równomiernie na łodydze
        
          
↓niemiodniki okrywy poprzecznie owalne, okrągławe, rzadziej nerkowate ale bez rożków
Euphorbia helioscopia (wilczomlecz obrotny)
Euphorbia serrulata (wilczomlecz sztywny)
Euphorbia villosa (wilczomlecz włosisty)
          
          
↑nie miodniki półksiężycowate, z dwoma rożkami
Euphorbia lucida (wilczomlecz błyszczący)
Euphorbia esula (wilczomlecz lancetowaty)
Euphorbia esula (wilczomlecz lancetowaty)