atlas-roslin.pl

Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl

stulicha psia
Sisymbrium sophia L. [🔉 si·sim·bri·um *]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Descurainia sophia
Descurainia sophia
fragment pędu, liście podwójnie pierzastosieczne
Descurainia sophia
Descurainia sophia
frament kwiatostanu, łukowato wygięte długie łuszczyny
Descurainia sophia
szczyt kwiatostanu, kwiaty drobne bez płatków
Descurainia sophia
Descurainia sophia
Descurainia sophia
Descurainia sophia (stulicha psia)
Descurainia sophia (stulicha psia)
Descurainia sophia (stulicha psia)
młoda roślina

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Brassicaceae (kapustowate)kl 2168
Descurainia sophia (stulicha psia)
Rośliny jednoroczne lub ozime. Łodygi (10)20-50(120)cm wysokości, nierozgałęziona lub rozgałęziona w górze, gęsto ulistnione, nagie lub gwiazdkowato owłosione.

space

Kwiaty bardzo drobne. Działki żółtawo zielone. Płatki od nich krótsze, blado cytrynowo żółte.

space

Kwitnienie (kwiecień)maj-lipiec(październik).

występowanie

Antropofit zadomowiony we florze Polski.[491]
wystepowanie - Descurainia sophia (stulicha psia)
Descurainia sophia (stulicha psia)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Descurainia sophia (stulicha psia)
Przede wszystkim siedliska ruderalne, przydroża, ugory, okolice budynków; na glebach rożnego rodzaju, suchych do umiarkowanie wilgotnych, zasadowych lub kwaśnych, w miejscach nasłonecznionych.
Roślina jednoroczna.
Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:
space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.)[234]: - zadomowiony, nieinwazyjny; archeofit; pochodzenie: Azja [czas przybycia na teren Polski: nieznany]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych

wybrane okazy · selected collections

#6
jkr.080531-1
leg. Jerzy Kruk
/Niecka Nidziańska/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Hejný, S., Slavík, B., 1992 — Květena České Republiky 3 p.38 [71.3]
 • Flora Polski. Rośliny naczyniowe, 1985 — Tom IV edycja II. p.143 [16.4II]
 • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.262 [40]
 • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.183+178k [15]
 • Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.161 [9]
 • Fedorov R.V., 1979 — Flora Partis Europaeae URSS. T.4 p.148 [86.4]
 • Mądalski J. et al., 1930-90 — Atlas flory polskiej i ziem ościennych p.1105 [17]
 • Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.153 [11]
 • Dorywalsk, J., Adamczewski, K., 1976 — Klucz do oznaczania polnych i ogrodowych chwastów w fazie początkowego wzrostu. p.105 [81]
 • Komarov, V.L., Busch, N.A., 1939 — Flora URSS. T.8 p.83 [85.8]
 • Kulpa, W., 1988 — Nasionoznawstwo chwastów. p.146+146i+388 [80]
 • Tutin T.G. et al., 1993 — Flora Europaea. Volume 1. Psilotaceae to Platanaceae p.321 [150.1]
 • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.216 [3]
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
 • Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
 • Tokarska-Guzik B., Dajdok Z., Zając M. i A., Urbisz A., Danielewicz W., Hołdyński Cz., 2012 — Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych [234]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji