atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Circaea intermedia Ehrh.

czartawa pośrednia
Circaea ×intermedia Ehrh.