atlas-roslin.pl

Sesleria bielzii Schur [🔉 ses·le·ri·a *]

sesleria Bielza
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Sesleria bielzii (sesleria Bielza)
Kopa Bukowska, Bieszczady; copyright © by Stanisław Kucharzyk
Sesleria bielzii (sesleria Bielza)
Sesleria bielzii (sesleria Bielza)
XL
Sesleria bielzii (sesleria Bielza)
3D
Sesleria bielzii (sesleria Bielza)
3D
Sesleria bielzii (sesleria Bielza)
3D

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
wystepowanie
o mapie
ekologiczne liczby wskaźnikowe Sesleria bielzii (sesleria Bielza)

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej księgi 2014r. [169.14]: CR – krytycznie zagrożony
Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:CR – krytycznie zagrożony.
Na liście z 2006r. takson miał status — R – rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <10km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk = 1
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (v) liczby dojrzałych osobników.