atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· Czerwona Lista — CR–krytycznie zagrożony
· Czerwona Księga — CR–krytycznie zagrożony

Sesleria bielzii Schur

sesleria Bielza
Sesleria bielzii (sesleria Bielza)
Kopa Bukowska, Bieszczady; copyright © by Stanisław Kucharzyk
Sesleria bielzii (sesleria Bielza)
Sesleria bielzii (sesleria Bielza)
XL
Sesleria bielzii (sesleria Bielza)
3D
Sesleria bielzii (sesleria Bielza)
3D
Sesleria bielzii (sesleria Bielza)
3D

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

CR – krytycznie zagrożony.
Na liście z 2006r. takson miał status — R – rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <10km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk = 1
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (v) liczby dojrzałych osobników.