atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24][491]
· ochrona ścisła (1.151)
· Czerwona Lista — VU–narażony

Scheuchzeria palustris L. [🔉 szojś·ce·ri·a *]

bagnica torfowa
Scheuchzeria palustris (bagnica torfowa)
19.05.2011, okolice Parczewa; copyright © by Maria Zacharczuk XL
Scheuhzeria palustris
Scheuchzeria palustris
Scheuchzeria palustris
Scheuchzeria palustris (bagnica torfowa)
XL
Scheuchzeria palustris (bagnica torfowa)
Scheuchzeria palustris (bagnica torfowa)
Scheuchzeria palustris (bagnica torfowa)
Scheuchzeria palustris (bagnica torfowa)
Scheuchzeria palustris (bagnica torfowa)
XL
Scheuchzeria palustris (bagnica torfowa)

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Monocotyledoneae (jednoliścienne)kl 2901
Łodyga ulistniona. Na szczycie liście jamkowate zagłębienie.

Kwiatostan grono skąpokwiatowe (3 – 10 kwiatów) ze znacznymi podsadkami. Kwiaty z przysadką; okwiat trwały.

Znamiona nie porozcinane nitkowato; słupek z trzech owocolistków, zrosłych tylko w nasadzie; w każdym kwiecie kilka dwunasiennych mieszków.

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.151 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku.
Scheuchzeria palustris
ekologiczne liczby wskaźnikowe Scheuchzeria palustris (bagnica torfowa)
Torfowiska wysokie, rzadko na przejściowych, torfiaste jeziorka. Na glebach torfowych silnie kwaśnych, oligotroficznych do dystroficznych, o stałym poziomie wody gruntowej.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

VU – narażony.
Na liście z 2006r. takson miał status — E – wymierający - krytycznie zagrożony
Globalnie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤10
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji
– (v) liczby dojrzałych osobników.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20110519.1.mzch - Scheuchzeria palustris (bagnica torfowa); okolice Parczewa
110519-1
leg. Maria Zacharczuk
/okolice Parczewa/ #8
znalezisko 20080801.8.and; Norwegia
080801-8
leg. Anna Nowak-Dańda
/Norwegia/ #2