atlas-roslin.pl

Scheuchzeria palustris L. [🔉 szojś·ce·ri·a *]

bagnica torfowa
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Scheuchzeria palustris (bagnica torfowa)
XL
Scheuhzeria palustris
Scheuchzeria palustris
Scheuchzeria palustris
Scheuchzeria palustris (bagnica torfowa)
XL
Scheuchzeria palustris (bagnica torfowa)
Scheuchzeria palustris (bagnica torfowa)
Scheuchzeria palustris (bagnica torfowa)
Scheuchzeria palustris (bagnica torfowa)
Scheuchzeria palustris (bagnica torfowa)
XL
Scheuchzeria palustris (bagnica torfowa)

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Monocotyledoneae (jednoliścienne)kl 2901
Łodyga ulistniona. Na szczycie liście jamkowate zagłębienie.

Kwiatostan grono skąpokwiatowe (3-10 kwiatów) ze znacznymi podsadkami. Kwiaty z przysadką; okwiat trwały.

Znamiona nie porozcinane nitkowato; słupek z trzech owocolistków, zrosłych tylko w nasadzie; w każdym kwiecie kilka dwunasiennych mieszków.

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.151 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku.
wystepowanie - Scheuchzeria palustris (bagnica torfowa)
Scheuchzeria palustris
ekologiczne liczby wskaźnikowe Scheuchzeria palustris (bagnica torfowa)
Torfowiska wysokie, rzadko na przejściowych, torfiaste jeziorka. Na glebach torfowych silnie kwaśnych, oligotroficznych do dystroficznych, o stałym poziomie wody gruntowej.
Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:
space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej listy 2016r.[311]: VU – narażony.
Na liście z 2006r. takson miał status — E – wymierający - krytycznie zagrożony
Globalnie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤10
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji
– (v) liczby dojrzałych osobników.

wybrane okazy · selected collections

#8
mzch.110519-1
leg. Maria Zacharczuk
/okolice Parczewa/
#2
and.080801-8
leg. Anna Nowak-Dańda
/Norwegia/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Slavík, B., Štěpánková, 2010 — Květena České Republiky 8 p.322 [71.8]
 • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.771 [40]
 • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.529+526k [15]
 • Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.575 [9]
 • Fedorov R.V., 1979 — Flora Partis Europaeae URSS. T.4 p.171 [86.4]
 • Mądalski J. et al., 1930-90 — Atlas flory polskiej i ziem ościennych p.86 [17]
 • Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.587 [11]
 • Komarov V.L., Iljin M.M., 1934 — Flora URSS. T.1 p.278+t10 [85.1]
 • Tutin T.G. et al., 1980 — Flora Europaea. Volume 5. Alismataceae to Orchidaceae (Monocotyledones) p.6 [150.5]
 • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.778 [3]
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska, 2014 — z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin [50.14]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
 • Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
 • Kaźmierczakowa R. (red.) et al., 2016 — Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. [311]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji