takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona częściowa (2.254)
· Czerwona Lista — VU–narażony

Sesleria caerulea (L.) Ard.

sesleria błotna sesleria błękitna
Sesleria coerulea Ard. ssp. uliginosa Čelak. · Sesleria uliginosa Opiz
Sesleria uliginosa
Młodzawy; copyright © by Paweł Cieślak
Sesleria uliginosa
Sesleria caerulea (sesleria błotna)
Sesleria caerulea (sesleria błotna)
Sesleria caerulea (sesleria błotna)
Sesleria caerulea (sesleria błotna)
Sesleria caerulea (sesleria błotna)

występowanie

Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. 2.254 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 2014 roku.
wystepowanie
o mapie występowania

Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

VU – narażony.
Na liście z 2006r. takson miał status — V – narażony na wymarcie

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
.

właściwości i zastosowanie

🌱
wysokość: 30 – 50 cm

wymagania i uprawa

🌸

Wymagania (parametry ogrodowe):

woda — gleba mokra
odczyn — gleba zasadowa, z wapniem

Wymagania (optimum rozwoju/konkurencyjności na naturalnych stanowiskach wg ekologicznych liczb wskaźnikowych): światło — pełne słońce • ciepło — miejsce wybitnie ciepłe • zwięzłość — gleba kamienista, żwirowa • próchnica — gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus • żyzność — podłoże umiarkowanie żyzne