atlas-roslin.pl

Listera cordata (L.) R.Br. [🔉 lis·te·ra *]

listera sercowata
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Listera cordata (listera sercowata)
08.07.2011, Kocioł Wielkiego Stawu; copyright © by Marek Malicki
Listera cordata (listera sercowata)
Listera cordata (listera sercowata)
Listera cordata
Listera cordata
Listera cordata
Listera cordata (listera sercowata)

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Listera (listera)kl 702
Łodyga (4.5) 6-20 (25) cm wysokości; kwiatostan (1.5) 2-3 (4) cm długości, z 4-12 kwiatami; liście 1.4-2.6 (3.5) cm długości, tępo jajowato-trójkątne, z sercowatą nasadą.

Listki okwiatu 2-3 mm długości; warżka 3-4.5 mm długości, podzielona przynajmniej do połowy na dwie ostro zakończone łatki, u nasady warżki dwa równowąskie, ostre rożkowate, ogruczolone wyrostki.Łodyga (4.5) 6-20 (25) cm wysokości; kwiatostan (1.5) 2-3 (4) cm długości, z 4-12 kwiatami; liście 1.4-2.6 (3.5) cm długości, tępo jajowato-trójkątne, z sercowatą nasadą.

Listki okwiatu 2-3 mm długości; warżka 3-4.5 mm długości, podzielona przynajmniej do połowy na dwie ostro zakończone łatki, u nasady warżki dwa równowąskie, ostre rożkowate, ogruczolone wyrostki.

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.326 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 1946 roku.
wystepowanie
o mapie
Listera cordata (listera sercowata)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Listera cordata (listera sercowata)
Gatunek arktyczno-górski. U nas najczęściej występuje na północy kraju i w górach w piętrze regla górnego. W borach sosnowych i świerkowych. Na glebach świeżych, zwykle ubogich, kwaśnych do bardzo kwaśnych, o podłożu mszystym, z borówką i bażyną.Gatunek arktyczno-górski. U nas najczęściej występuje na północy kraju i w górach w piętrze regla górnego. W borach sosnowych i świerkowych. Na glebach świeżych, zwykle ubogich, kwaśnych do bardzo kwaśnych, o podłożu mszystym, z borówką i bażyną.
Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]: VU – narażony.
Na liście z 2006r. takson miał status — [V] – narażony na wymarcie, na izolowanych stanowiskach
W Europie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤10
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji
– (v) liczby dojrzałych osobników
c) ekstremalne fluktuacje:
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) liczby stanowisk lub subpopulacji
– (iv) liczby dojrzałych osobników.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20110708.1.mml - Listera cordata (listera sercowata); Kocioł Wielkiego Stawu
110708-1
leg. Marek Malicki
/Kocioł Wielkiego Stawu/ #2
znalezisko 20090706.3.and - Listera cordata (listera sercowata); Tatry
090706-3
leg. Anna Nowak-Dańda
/Tatry/ #5