atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona ścisła (1.326)
· Czerwona Lista — VU–narażony

Listera cordata (L.) R.Br.

listera sercowata
Listera cordata (listera sercowata)
08.07.2011, Kocioł Wielkiego Stawu; copyright © by Marek Malicki
Listera cordata (listera sercowata)
Listera cordata (listera sercowata)
Listera cordata
Listera cordata
Listera cordata
Listera cordata (listera sercowata)

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Listera (listera)kl 702
Łodyga (4.5)6 – 20 (25) cm wysokości; kwiatostan (1.5)2 – 3 (4) cm długości, z 4 – 12 kwiatami; liście 1.4 – 2.6 (3.5) cm długości, tępo jajowato-trójkątne, z sercowatą nasadą.

Listki okwiatu 2 – 3 mm długości; warżka 3 – 4.5 mm długości, podzielona przynajmniej do połowy na dwie ostro zakończone łatki, u nasady warżki dwa równowąskie, ostre rożkowate, ogruczolone wyrostki.

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.326 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 1946 roku.
Listera cordata (listera sercowata)
wystepowanie
o mapie występowania
Gatunek arktyczno-górski. U nas najczęściej występuje na północy kraju i w górach w piętrze regla górnego. W borach sosnowych i świerkowych. Na glebach świeżych, zwykle ubogich, kwaśnych do bardzo kwaśnych, o podłożu mszystym, z borówką i bażyną.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

VU – narażony.
Na liście z 2006r. takson miał status — [V] – narażony na wymarcie, na izolowanych stanowiskach
W Europie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤10
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji
– (v) liczby dojrzałych osobników
c) ekstremalne fluktuacje:
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) liczby stanowisk lub subpopulacji
– (iv) liczby dojrzałych osobników.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20110708.1.mml - Listera cordata (listera sercowata); Kocioł Wielkiego Stawu
110708-1
leg. Marek Malicki
/Kocioł Wielkiego Stawu/ #2
znalezisko 20090706.3.and - Listera cordata (listera sercowata); Tatry
090706-3
leg. Anna Nowak-Dańda
/Tatry/ #5