takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Scutellaria galericulata L.

tarczyca pospolita
na stronie — opis · występowanie · znaleziska
Scutellaria galericulata (tarczyca pospolita)
22.06.2003, Zdbice, k. Wałcza; copyright © by Marek Snowarski
Scutellaria galericulata (tarczyca pospolita)
Scutellaria gelericulata
górna warga kielicha kwiatowego z wyrostkiem (tarczką)
Scutellaria gelericulata
pąki kwiatowe

opis

Bylina.

space

Kłącza długie, cienkie i pełzające.

space

Liście krótkoogonkowe (2-5 mm), te ±owłosione, cieniejące ku górze; blaszka liściowa podługowata, 2-6 cm długości i do 1.5 cm szerokości, w nasadzie ucięta lub zaokrąglona, o brzegu płytko karbowanym lub piłkowanym, na szczycie zaokrąglona, tępa; często liście niższe mniejsze od wyżej położonych; szybko więdną; wyższe liście jajowato-lancetowate lub szeroko lancetowate, zaostrzone.

space

Kwiaty po 2 w nibyokółkach, osadzone na szypułkach wyrastających z pachwin średnich i górnych liści łodygowych. Kwiatostan luźny, różnej długości, szczyt łodygi może być bez kwiatów.

Scutellaria galericulata (tarczyca pospolita)

Kielich 3-4 mm długości, nieco dłuższy niż szerszy, w czasie owocowania rozrasta się do 5(6) mm, jest prawie nagi lub niegruczołowato owłosiony; warga górna kielicha ma na grzbiecie tarczkę w czasie kwitnienia krótszą o połowę od kielicha.

space

Owocem są rozłupki, kuliste, kulisto-jajowate, 1-2 mm długości, jasnobrązowe, gęsto i nisko brodawkowane.

space

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Częsta na niżu, rzadko w niższych położeniach gorskich. Brzegi wód, torfowiska, mokre łąki, olsy.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20030622.28.03 - Scutellaria galericulata (tarczyca pospolita); Zdbice, k. Wałcza
030622-28
leg. Marek Snowarski
/Zdbice, k. Wałcza/ #4