atlas-roslin.pl

Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv. [🔉 e·chi·no·chlo·a krus-gal·li]

chwastnica jednostronna, kurze proso
Echinochloa erecta (Pollacci) Pignatti [🔉 * ē·rk·ta] · Echinochloa spiralis Vasinger [🔉 e·chi·no·chlo·a spī·ra·lis] · Panicum crus-galli L. [🔉 pa·ni·kum krus-gal·li]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Echinochloa crus-galli (chwastnica jednostronna)
Echinochloa crus-galli
kwiatostan
Echinochloa crus-galli
kwiatostan
Echinochloa crus-galli
kłoski
Echinochloa crus-galli (chwastnica jednostronna)
pokrój
Echinochloa crus-galli (chwastnica jednostronna)
liście
Echinochloa crus-galli (chwastnica jednostronna)
3D
kłoski
Echinochloa crus-galli (chwastnica jednostronna)
3D
kłoski
Jednoroczna trawa kępowa, jara, krzewiąca się wewnątrzpochwowo, z licznymi pędami kwiatostanowymi; nie tworzy rozłogów.

space

Języczka liściowego i ostróg nie ma, tylko jaśniejszy pasek na przejściu blaszki liściowej w pochwę.
Blaszki liściowe w pączku zwinięte, długie i szerokie, 8-35(50) cm długości i 8-20 mm szerokości, rzadko owłosione włoskami 3 mm długości, brzeg szorstki z zadziorkami, często falisty, nerw środkowy białawy, poza tym żywozielone.

space

Echinochloa crus-galli (chwastnica jednostronna)
3D
oplewione ziarniaki
Kłoski dwukwiatowe (pierwszy kwiat płonny, ograniczony do plewek; drugi kwiat płodny), 3-4 mm długości, 1.2-2.0 mm szerokości i 0.6-0.8 mm grubości, dojrzałe odpadają w całości, zielone do fioletowo nabiegłych. Ponieważ plewa dolna jest krótka, to kształt kłoska określają plewa górna i plewka dolna pierwszego, płonnego, kwiatu.

space

Plewka dolna w pierwszym, płonnym, kwiecie z (5)7 nerwami, silnie wypukła, długości kłoska („trzecia plewa”), w zależności od odmiany bezostna lub z ością 5 mm długą. Plewka górna kwiatu płonnego błoniasta, wyraźnie krótsza od dolnej.

space

Ziarniak oplewiony, zamknięty w twardych plewach i plewkach, sam ziarniak 1.6-2.0 mm długości, 1.4-1.7 mm szerokości, 0.7-1.0 mm grubości [80], jajowaty, wypukły, jednostronnie spłaszczony, przeświecający, żółtobrunatny.

space

zmienność

Gatunek silnie zmienny. W szczególności można spotkać egzemplarze z ościstą plewką dolną kwiatu płonnego lub bezostną.

występowanie

Antropofit zadomowiony we florze Polski. [491]
wystepowanie - Echinochloa crus-galli (chwastnica jednostronna)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Echinochloa crus-galli (chwastnica jednostronna)
Pospolita lub częsta na terenie całego kraju za wyjątkiem gór, gdzie z uwagi na ciepłolubność nie występuje. Wschody tej jednorocznej trawy są późne, w końcu wiosny i na początku lata, to z uwagi na wysokie wymagania cieplne konieczne dla kiełkowania i rozwoju.

space

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:
space_elw
Gatunek wyróżniający (D.) dla:
space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory /Tokarska-Guzik (2012) [234]/:
• zadomowiony, inwazyjny chwast
• inwazyjny w skali kraju
• archeofit
• Pochodzenie: Azja
• Czas przybycia na teren Polski: nie wiadomo
Kategoria inwazyjności: I (niska) 10pkt.: chwast segetalny lub ruderalny, może występować masowo, głównie na siedliskach antropogenicznych albo gatunek potencjalnie inwazyjny ale obecnie zajmujący niewielki obszar lub mające niewielką liczbę stanowisk w Polsce
• Zagrożenia: ekologiczne (brak lub nieznane), ekonomiczne (zauważalne), społeczne (brak lub nieznane)
• Zasięg krajowy (występuje na przeważającym obszarze Polski)
• Populacje: z niewielką liczbą osobników ale na wielu stanowiskach lub dużo osobników na jednym lub kilku stanowiskach
• Dynamika: stopniowo zajmuje nowe stanowiska
• Kolonizuje siedliska/zbiorowiska: wyłącznie antropogeniczne
• Wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych · częściowo przeobrażonych
• Główne typy siedlisk będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, do których wnika:
· 3130 — brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z Cl.Isoeto-Littorelletea, Cl.Isoeto-Nanojuncetea
· 3270 — zalewane muliste brzegi rzek z roślinnością All.Chenopodion glauci p.p. i All.Bidention tripartiti p.p.

wybrane okazy · selected collections

#3
jkr.080927-9
leg. Jerzy Kruk
/staw Przyborek k/Brzeszcz (kotlina Oświęcimska)/
#3 #1 3D
10 08 28 - 5
leg. Marek Snowarski
/Siechnice k. Wrocławia, dolina Odry-Oławy/
#20 #13 3D
10 00 00 - swU_3
leg. Marek Snowarski

nomenklatura, etymologia ℹ️

poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie
Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv. [🔉 e·chi·no·chlo·a krus-gal·li]Echinochloa erecta (Pollacci) Pignatti [🔉 * ē·rk·ta] · Echinochloa spiralis Vasinger [🔉 e·chi·no·chlo·a spī·ra·lis] · Panicum crus-galli L. [🔉 pa·ni·kum krus-gal·li](pl) chwastnica jednostronna · kurze proso
ērctus, -a, -um (lat., adj.) — wzniesiony (prosto wznoszący się), wyprostowany, prostopadły, tak ustawiony; od erigo, erigere - wznosić, podnosić, wyprostować; porównaj rectus - prosty
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji