atlas-roslin.pl
antropofit zadomowiony we florze Polski [24][491]
· archeofit, zadomowiony, inwazyjny chwast [234]

Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv. [🔉 e·chi·no·chlo·a]

chwastnica jednostronna, kurze proso
Echinochloa erecta (Pollacci) Pignatti · Echinochloa spiralis Vasinger · Panicum crus-galli L.
Echinochloa crus-galli (chwastnica jednostronna)
27.09.2008, staw Przyborek k/Brzeszcz (kotlina Oświęcimska); copyright © by Jerzy Kruk
Echinochloa crus-galli
kwiatostan
Echinochloa crus-galli
kwiatostan
Echinochloa crus-galli
kłoski
Echinochloa crus-galli (chwastnica jednostronna)
pokrój
Echinochloa crus-galli (chwastnica jednostronna)
liście
Echinochloa crus-galli (chwastnica jednostronna)
3D
kłoski

opis

cechy diagnostyczne w kluczu:trawy - kilka kłosów złożonychkl 8211
Echinochloa crus-galli (chwastnica jednostronna)
nasada blaszki liściowej
Echinochloa crus-galli (chwastnica jednostronna)
3D
wypreparowane kłoski
Echinochloa crus-galli (chwastnica jednostronna)
3D
fragment wiechy
Echinochloa crus-galli (chwastnica jednostronna)
3D
kłoski
Jednoroczna trawa kępowa, jara, krzewiąca się wewnątrzpochwowo, z licznymi pędami kwiatostanowymi; nie tworzy rozłogów.

space

Języczka liściowego i ostróg nie ma, tylko jaśniejszy pasek na przejściu blaszki liściowej w pochwę.

Blaszki liściowe w pączku zwinięte, długie i szerokie, 8 – 35 (50) cm długości i 8 – 20 mm szerokości, rzadko owłosione włoskami 3 mm długości, brzeg szorstki z zadziorkami, często falisty, nerw środkowy białawy, poza tym żywozielone.

space

Echinochloa crus-galli (chwastnica jednostronna)
3D
oplewione ziarniaki

Kłoski dwukwiatowe (pierwszy kwiat płonny, ograniczony do plewek; drugi kwiat płodny), 3 – 4 mm długości, 1.2 – 2.0 mm szerokości i 0.6 – 0.8 mm grubości, dojrzałe odpadają w całości, zielone do fioletowo nabiegłych. Ponieważ plewa dolna jest krótka, to kształt kłoska określają plewa górna i plewka dolna pierwszego, płonnego, kwiatu.

space

Plewka dolna w pierwszym, płonnym, kwiecie z (5) 7 nerwami, silnie wypukła, długości kłoska („trzecia plewa”), w zależności od odmiany bezostna lub z ością 5 mm długą. Plewka górna kwiatu płonnego błoniasta, wyraźnie krótsza od dolnej.

space

Ziarniak oplewiony, zamknięty w twardych plewach i plewkach, sam ziarniak 1.6 – 2.0 mm długości, 1.4 – 1.7 mm szerokości, 0.7 – 1.0 mm grubości [80], jajowaty, wypukły, jednostronnie spłaszczony, przeświecający, żółtobrunatny.

space

zmienność

Gatunek silnie zmienny. W szczególności można spotkać egzemplarze z ościstą plewką dolną kwiatu płonnego lub bezostną.

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
ekologiczne liczby wskaźnikowe Echinochloa crus-galli (chwastnica jednostronna)
Pospolita lub częsta na terenie całego kraju za wyjątkiem gór, gdzie z uwagi na ciepłolubność nie występuje. Wschody tej jednorocznej trawy są późne, w końcu wiosny i na początku lata, to z uwagi na wysokie wymagania cieplne konieczne dla kiełkowania i rozwoju.

space

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, inwazyjny chwast w skali kraju; archeofit; pochodzenie: Azja [czas przybycia na teren Polski: nie wiadomo]

Kategoria inwazyjności I (niska) 10pkt.: chwast segetalny lub ruderalny, może występować masowo, głównie na siedliskach antropogenicznych albo gatunek potencjalnie inwazyjny ale obecnie zajmujący niewielki obszar lub mające niewielką liczbę stanowisk w Polsce
- zagrożenia: ekologiczne (brak lub nieznane), ekonomiczne (zauważalne), społeczne (brak lub nieznane)
- zasięg krajowy (występuje na przeważającym obszarze Polski)
- populacje: z niewielką liczbą osobników ale na wielu stanowiskach lub dużo osobników na jednym lub kilku stanowiskach; stopniowo zajmuje nowe stanowiska
- kolonizuje siedliska/zbiorowiska: wyłącznie antropogeniczne
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych · częściowo przeobrażonych
- główne typy siedlisk będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, do których wnika:
· 3130 — brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z Cl.Littorelletea uniflorae, Cl.Isoeto-Nanojuncetea
· 3270 — zalewane muliste brzegi rzek z roślinnością Chenopodion rubri p.p. i All.Bidention tripartiti p.p.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20080927.9.jkr - Echinochloa crus-galli (chwastnica jednostronna); staw Przyborek k/Brzeszcz (kotlina Oświęcimska)
080927-9
leg. Jerzy Kruk
/staw Przyborek k/Brzeszcz (kotlina Oświęcimska)/ #3
znalezisko 20100828.5.10 - Echinochloa crus-galli (chwastnica jednostronna); Siechnice k. Wrocławia, dolina Odry-Oławy
100828-5
leg. Marek Snowarski
/Siechnice k. Wrocławia, dolina Odry-Oławy/ #3, 1.3D
znalezisko 20100000.swU_3.10 - Echinochloa crus-galli (chwastnica jednostronna)
100000-swU_3
leg. Marek Snowarski #20, 13.3D