atlas-roslin.pl

Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv. [🔉 e·chi·no·chlo·a]

chwastnica jednostronna, kurze proso
Echinochloa erecta (Pollacci) Pignatti [🔉 * e·re·kta] · Echinochloa spiralis Vasinger · Panicum crus-galli L. [🔉 pa·ni·kum *]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Echinochloa crus-galli (chwastnica jednostronna)
Echinochloa crus-galli
kwiatostan
Echinochloa crus-galli
kwiatostan
Echinochloa crus-galli
kłoski
Echinochloa crus-galli (chwastnica jednostronna)
pokrój
Echinochloa crus-galli (chwastnica jednostronna)
liście
Echinochloa crus-galli (chwastnica jednostronna)
3D
kłoski

opis

Echinochloa crus-galli (chwastnica jednostronna)
nasada blaszki liściowej
Echinochloa crus-galli (chwastnica jednostronna)
3D
wypreparowane kłoski
Echinochloa crus-galli (chwastnica jednostronna)
3D
fragment wiechy
Echinochloa crus-galli (chwastnica jednostronna)
3D
kłoski
Jednoroczna trawa kępowa, jara, krzewiąca się wewnątrzpochwowo, z licznymi pędami kwiatostanowymi; nie tworzy rozłogów.

space

Języczka liściowego i ostróg nie ma, tylko jaśniejszy pasek na przejściu blaszki liściowej w pochwę.
Blaszki liściowe w pączku zwinięte, długie i szerokie, 8-35(50) cm długości i 8-20 mm szerokości, rzadko owłosione włoskami 3 mm długości, brzeg szorstki z zadziorkami, często falisty, nerw środkowy białawy, poza tym żywozielone.

space

Echinochloa crus-galli (chwastnica jednostronna)
3D
oplewione ziarniaki
Kłoski dwukwiatowe (pierwszy kwiat płonny, ograniczony do plewek; drugi kwiat płodny), 3-4 mm długości, 1.2-2.0 mm szerokości i 0.6-0.8 mm grubości, dojrzałe odpadają w całości, zielone do fioletowo nabiegłych. Ponieważ plewa dolna jest krótka, to kształt kłoska określają plewa górna i plewka dolna pierwszego, płonnego, kwiatu.

space

Plewka dolna w pierwszym, płonnym, kwiecie z (5)7 nerwami, silnie wypukła, długości kłoska („trzecia plewa”), w zależności od odmiany bezostna lub z ością 5 mm długą. Plewka górna kwiatu płonnego błoniasta, wyraźnie krótsza od dolnej.

space

Ziarniak oplewiony, zamknięty w twardych plewach i plewkach, sam ziarniak 1.6-2.0 mm długości, 1.4-1.7 mm szerokości, 0.7-1.0 mm grubości [80], jajowaty, wypukły, jednostronnie spłaszczony, przeświecający, żółtobrunatny.

space

zmienność

Gatunek silnie zmienny. W szczególności można spotkać egzemplarze z ościstą plewką dolną kwiatu płonnego lub bezostną.

występowanie

Antropofit zadomowiony we florze Polski.[491]
wystepowanie - Echinochloa crus-galli (chwastnica jednostronna)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Echinochloa crus-galli (chwastnica jednostronna)
Pospolita lub częsta na terenie całego kraju za wyjątkiem gór, gdzie z uwagi na ciepłolubność nie występuje. Wschody tej jednorocznej trawy są późne, w końcu wiosny i na początku lata, to z uwagi na wysokie wymagania cieplne konieczne dla kiełkowania i rozwoju.

space

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:
space_elw
Gatunek wyróżniający (D.) dla:
space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.)[234]: - zadomowiony, inwazyjny chwast w skali kraju; archeofit; pochodzenie: Azja [czas przybycia na teren Polski: nie wiadomo]

Kategoria inwazyjności I (niska) 10pkt.: chwast segetalny lub ruderalny, może występować masowo, głównie na siedliskach antropogenicznych albo gatunek potencjalnie inwazyjny ale obecnie zajmujący niewielki obszar lub mające niewielką liczbę stanowisk w Polsce
- zagrożenia: ekologiczne (brak lub nieznane), ekonomiczne (zauważalne), społeczne (brak lub nieznane)
- zasięg krajowy (występuje na przeważającym obszarze Polski)
- populacje: z niewielką liczbą osobników ale na wielu stanowiskach lub dużo osobników na jednym lub kilku stanowiskach; stopniowo zajmuje nowe stanowiska
- kolonizuje siedliska/zbiorowiska: wyłącznie antropogeniczne
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych · częściowo przeobrażonych
- główne typy siedlisk będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, do których wnika:
· 3130 — brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z Cl.Littorelletea uniflorae, Cl.Isoeto-Nanojuncetea
· 3270 — zalewane muliste brzegi rzek z roślinnością Chenopodion rubri p.p. i All.Bidention tripartiti p.p.

wybrane okazy · selected collections

#3
jkr.080927-9
leg. Jerzy Kruk
/staw Przyborek k/Brzeszcz (kotlina Oświęcimska)/
#3 #1 3D
10 08 28 - 5
leg. Marek Snowarski
/Siechnice k. Wrocławia, dolina Odry-Oławy/
#20 #13 3D
10 00 00 - swU_3
leg. Marek Snowarski
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Falkowski, M. i inni, 1982 — Trawy polskie. p.212+i214 [5]
 • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.927 [40]
 • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.879 [3]
 • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.605+559k+562k [15]
 • Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.726 [11]
 • Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.633 [9]
 • Kulpa, W., 1988 — Nasionoznawstwo chwastów. p.327+328i+358 [80]
 • Tymrakiewicz, W., 1976 — Atlas chwastów. p.420 [22.3]
 • Mowszowicz, J., 1986 — Krajowe chwasty polne i ogrodowe. p.598 [20]
 • Skrzypczak, G., Blecharczyk, A., Swędrzyński, A., 1995 — Podręczny atlas chwastów. p.16 [82]
 • Fisjunov, A.B., 1984 — Sornyje rastjenija. p.85 [83]
 • Dorywalsk, J., Adamczewski, K., 1976 — Klucz do oznaczania polnych i ogrodowych chwastów w fazie początkowego wzrostu. p.18 [81]
 • Mowszowicz, J., 1977 — Pospolite rośliny naczyniowe Polski. p.575 [2]
 • Fedorov R.V., 1974 — Flora Partis Europaeae URSS. T.1 p.345 [86.1]
 • Mądalski J. et al., 1930-90 — Atlas flory polskiej i ziem ościennych p.378 [17]
 • Komarov V.L., Schischkin B.K., 1936 — Flora URSS. T.2 p.32+t2 [85.2]
 • Tutin T.G. et al., 1980 — Flora Europaea. Volume 5. Alismataceae to Orchidaceae (Monocotyledones) p.262 [150.5]
 • Cullen J., Knees S.G., Cubey, H.S., 2011 — The European Garden Flora Flowering Plants Vol. I p.356 [444]
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
 • Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
 • Tokarska-Guzik B., Dajdok Z., Zając M. i A., Urbisz A., Danielewicz W., Hołdyński Cz., 2012 — Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych [234]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji