Niektóre gatunki z tej rodziny są uprawiane jako trawy ozdobne. Niewiele jest jednorocznych trawa ozdobnych. Wysiewane wiosną, dzięki szybkiemu wzrostowi, cieszą do późnej jesieni okazałymi lub ciekawymi kwiatostanami. Niemniej atrakcyjne są bylinowe trawy ozdobne. Często o ciekawych liściach, czasem z atrakcyjnymi kwiatostanami.
Trawy mają specyficzną budowę kwiatów, pędów i liści. Ich morfologia jest istotna diagnostycznie przy oznaczaniu gatunków - zobacz artykuły o budowie kwiatów traw oraz o budowie pędów i liści traw.

Najłatwiej oznacza się trawy w pełni kwitnienia lub wkrótce po. Często konieczne są blaszki liściowe (cechy takie jak pochwy i języczki). Przydatne mogą być też pędy płonne i rozłogi oraz informacja o wilgotności siedliska.

Poniżej podział klucza do oznaczania na duże grupy. Osobno znajduje się kukurydza, odróżniająca się swoimi kwiatami od innych traw.

↓niepojedynczy kłos złożony z kłosków lub grono złożone z kłosków na bardzo krótkich szypułach
Lolium perenne (życica trwała)
Hordeum murinum (jęczmień płonny)
Brachypodium pinnatum (kłosownica pierzasta)
· Kwiatostanem jest pojedynczy kłos złożony z kłosków lub grono złożone z kłosków. Kłoski siedzące na osi głównej lub połączone z nią bardzo krótką szypułą (do 2 mm długości).
↑nie ↓niewiecha silnie ścieśniona, kłosokształtna
Cynosurus cristatus (grzebienica pospolita)
Alopecurus pratensis (wyczyniec łąkowy)
Anthoxanthum odoratum
· Kwiatostan pokrojem przypomina kłos złożony, w istocie jest to jedna wiecha kłosokształtna o bardzo krótkich gałązkach. Można je zobaczyć po przegięciu lub rozerwaniu kwiatostanu — na jego osi widać krótkie rozgałęzione gałązki wiechy, na których osadzone są kłoski — w skrajnym przypadku są to tylko dwa kłoski na krótkiej wspólnej gałązce odchodzącej od osi kwiatostanu. Taka wiecha może też być rozwinięta jednostronnie, wtedy bez specjalnych zabiegów widać jej oś i odchodzące od niej gałązki.
↑nie ↓niedwa lub więcej kłosów złożonych z kłosków lub gron złożonych z kłosków umieszczonych palczasto lub pod kilka na różnych poziomach osi kwiatostanu
Digitaria sanguinalis (palusznik krwawy)
kwiatostan
Echinochloa crus-galli
kwiatostan
· Kwiatostan składa się z dwóch lub większej liczby kłosów złożonych z kłosków lub gron złożonych z kłosków. Te kłosy lub grona są umieszczone na osi kwiatostanu palczasto (wyrastają ± z jednego, szczytowego punktu osi kwiatostanu) lub są umieszczone pojedynczo lub po kilka na różnych poziomach osi głównej.
↑nie wiecha o wyraźnie widocznych gałązkach
· Kłoski z wyraźnymi, często długimi szypułami. Kwiatostan w formie wiechy lub grona o wyraźnych, krótszych lub całkiem długich gałązkach, rozpierzchły lub ścieśniony (poza okresem kwitnienia).
↓niekłoski po 2 (3), jeden siedzący, ościsty, obupłciowy i 1 (2) szypułkowe, bezostne, męskie lub płonne
· Kłoski zebrane po 2 (3): jeden siedzący, ościsty, obupłciowy (dolny kwiat zredukowany do plewek, górny płodny) i 1 (2) mniejsze kłoski szypułkowe, bezostne, męskie lub płonne.
↑nie ↓niekłoski z jednym kwiatem obupłciowym
· Kłoski z jednym kwiatem obupłciowym; obok niego mogą być 1-2 kwiaty męskie lub sterylny, nie w pełni rozwinięty drugi kwiat.
↑nie kłoski z 2-wieloma kwiatami obupłciowymi
· Kłoski z dwoma lub większą liczbą kwiatów obupłciowych, dodatkowo mogą być kwiaty męskie lub mogą zdarzać się w wiesze kłoski jednokwiatowe.
↓niekłoski na końcach długich gałązek skupione w gęste pęczki
Dactylis glomerata (kupkówka pospolita)
Dactylis aschersoniana
· Kłoski na końcach długich gałązek skupione w gęstych pęczkach. Najniższe gałązki wiechy bez rozgałęzień i gałązek w nasadzie.
· Pochwy liściowe silnie spłaszczone.
↑nie kłoski nie skupione w pęczkach
· Kłoski nie są skupione w pęczkach; wiecha luźna lub kłosokształtna i wtedy kłoski wyrastają na całej długości gałązek.
↑nie obydwie plewy wyraźnie krótsze od kłoska
↓niekłoski szeroko jajowate, w nasadzie sercowate
Briza media (drżączka średnia)
kłos
Briza media
kłoski
· Kłoski szeroko jajowate, w nasadzie sercowate, z poziomo odstającymi tępymi, bezostnymi plewkami dolnymi, na długich ± zwisłych gałązkach.
↑nie kłoski jajowate lub elipsoidalne, w nasadzie nigdy nie sercowate
Zea mays (kukurydza zwyczajna)
Zea mays
Kukurydza ma wśród traw osobliwe kwiaty. Męskie są zebrane w wiechę na szczycie pędu, a żeńskie w kątach bardzo szerokich liści, zebrane w grubych kolbach, ściśle otoczonych dużymi podsadkami. Łodyga ma kilka cm grubości i do 3 m wysokości.

Kukurydza jest ważną rośliną uprawianą w ogromnej skali na ziarno na paszę i dla przemysłu spożywczego. Pewne jej odmiany są uprawiane jako warzywa (Zea mays ssp. saccharata (kukurydza zwyczajna cukrowa) i Zea mays ssp. everta (kukurydza zwyczajna pękająca)) lub jako jednoroczne rośliny ozdobne — Zea mays var. japonica (kukurydza ozdobna).

Wymagania, uprawa, zbiór i przechowywanie są opisane na stronie kukurydzy zwyczajnej (Zea mays).

nomenklatura, etymologia ℹ️

poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie
Poaceae [🔉 po·a·ce·ē]Gramineae(pl) wiechlinowate · trawy
-aceae (lat., suff.) — standardowe zakończenie nazwy jednostki taksonomicznej w randze rodziny; wymawiane -a-ce-e
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji