takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona częściowa (2.234)
· Czerwona Lista — VU–narażony

Linnaea borealis L.

zimoziół północny linnea północna
na stronie — występowanie · znaleziska
Linnaea borealis (zimoziół północny)
Voringfoss, Norwegia; copyright © by Przemysław Stolarz
Linnaea borealis (zimoziół północny)
Linnaea borealis (zimoziół północny)
Linnaea borealis (zimoziół północny)
Linnaea borealis (zimoziół północny)

występowanie

Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. 2.234 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 1983 roku. Do 2014r. znajdował się pod ochroną ścisłą.
Linnaea borealis (zimoziół północny)
wystepowanie
o mapie występowania
Rzadki, głównie na północy Polski; w borach.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

VU – narażony.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤10
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji
– (v) liczby dojrzałych osobników.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 00010000.4.ps - Linnaea borealis (zimoziół północny); Voringfoss, Norwegia
ps.4
leg. Przemysław Stolarz
/Voringfoss, Norwegia/ #2
znalezisko 20080514.3.js - Linnaea borealis (zimoziół północny); Hel
js.080514-3
leg. Jacek Soboń
/Hel/ #3