takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona ścisła (1.389)
· Czerwona Lista — CR–krytycznie zagrożony
· Czerwona Księga — CR–krytycznie zagrożony

Dracocephalum ruyschiana L.

pszczelnik wąskolistny
Dracocephalum ruyschiana (pszczelnik wąskolistny)
22.05.2011 copyright © by Jacek Soboń
Dracocephalum ruyschiana (pszczelnik wąskolistny)
Dracocephalum ruyschiana (pszczelnik wąskolistny)
Dracocephalum ruyschiana (pszczelnik wąskolistny)
Anagalis arvensis
kwitnąca roślina

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.389 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 2001 roku.
wystepowanie
o mapie występowania
Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

CR – krytycznie zagrożony.
Na liście z 2006r. takson miał status — E – wymierający - krytycznie zagrożony
W Europie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.
Wymieniony w Konwencji Berneńskiej.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <10km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk = 1
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.

wymagania i uprawa

Stanowisko słoneczne lub nieco ocienione. Gleba przeciętna, przepuszczalna, nie nadmiernie wilgotna, dobrze znosi suszę. W pełni mrozoodporna.

space

Wymagania: światło · umiarkowane słońce · woda · gleba sucha · odczyn · gleba słabo kwaśna · ciepło · miejsce umiarkowanie chłodne · zwięzłość · gleba lekka, piaszczysta · próchnica · gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus · żyzność · podłoże ubogie

Analiza dostępności roślin (form i odmian #1):
• bez odmiany ·

właściwości i zastosowanie

kolor kwiatów
Występuje od Azji Środkowej po Europę (także w Polsce), rośnie głównie na terenach trawiastych, stepowych, umiarkowanie wilgotnych. Bylina ozdobna uprawiana w ogrodach. Pędy 30-50 cm wysokości.

space

Długowieczna bylina na rabaty, zwłaszcza o charakterze naturalistycznym. Do ogrodów skalnych. Miododajna.

Grupy użytkowe: byliny ogrodowe · o znaczeniu produkcyjnym · na rabatę bylinową · do ogrodu skalnego · do ogrodu naturalistycznego · wysokość 30-50 cm · kwitnienie: 6-8

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20110522.96.js - Dracocephalum ruyschiana (pszczelnik wąskolistny)
js.110522-96
leg. Jacek Soboń #5