takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Meum athamanticum Jacq.

wszewłoga górska
Meum athamanticum (wszewłoga górska)
Niemcy, Feldberg; copyright © by Jarosław Makowski
Meum athamanticum (wszewłoga górska)
Meum athamanticum (wszewłoga górska)
Meum athamanticum (wszewłoga górska)
Meum athamanticum (wszewłoga górska)
Meum athamanticum (wszewłoga górska)
Meum athamanticum (wszewłoga górska)
Meum athamanticum (wszewłoga górska)
Meum athamanticum (wszewłoga górska)
Meum athamanticum (wszewłoga górska)
Meum athamanticum (wszewłoga górska)
Meum athamanticum (wszewłoga górska)

występowanie

Meum athamanticum (wszewłoga górska)
Meum athamanticum (wszewłoga górska)
wystepowanie
o mapie występowania

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw

wymagania i uprawa

Wymagania (optimum rozwoju/konkurencyjności na naturalnych stanowiskach wg ekologicznych liczb wskaźnikowych): światło — umiarkowane słońce • woda — gleba przeciętnie wilgotna • odczyn — gleba słabo kwaśna • ciepło — miejsce umiarkowanie chłodne • zwięzłość — gleba średnio zwięzła • próchnica — gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus • żyzność — podłoże umiarkowanie żyzne lub podłoże żyzne
Wysokość: do 60 cm

Kwitnienie: od sierpnia do września

Grupa użytkowa:

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20080820.2.and - Meum athamanticum (wszewłoga górska); Hala Izerska (Góry Izerskie)
080820-2
leg. Anna Nowak-Dańda
/Hala Izerska (Góry Izerskie)/ #3
znalezisko 20080621.1.js - Meum athamanticum (wszewłoga górska); Izery
080621-1
leg. Jacek Soboń
/Izery/ #10
znalezisko 00010000.09_7_12.jmak - Meum athamanticum (wszewłoga górska); ogród zielny, Niemcy
09_7_12
leg. Jarosław Makowski
/ogród zielny, Niemcy/ #7
znalezisko 00010000.10_6_10.jmak - Meum athamanticum (wszewłoga górska); Niemcy, Feldberg
10_6_10
leg. Jarosław Makowski
/Niemcy, Feldberg/ #3