atlas-roslin.pl

Meum athamanticum Jacq. [🔉 me·um]

wszewłoga górska
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Meum athamanticum (wszewłoga górska)
Meum athamanticum (wszewłoga górska)
Meum athamanticum (wszewłoga górska)
Meum athamanticum (wszewłoga górska)
Meum athamanticum (wszewłoga górska)
Meum athamanticum (wszewłoga górska)
Meum athamanticum (wszewłoga górska)
Meum athamanticum (wszewłoga górska)
Meum athamanticum (wszewłoga górska)
Meum athamanticum (wszewłoga górska)
Meum athamanticum (wszewłoga górska)
Meum athamanticum (wszewłoga górska)

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony. [491]
wystepowanie - Meum athamanticum (wszewłoga górska)
Meum athamanticum (wszewłoga górska)
Meum athamanticum (wszewłoga górska)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Meum athamanticum (wszewłoga górska)
Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:
space_elw
Gatunek wyróżniający (D.) dla:
space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

wymagania i uprawa

🌸 Wymagania (optimum rozwoju/konkurencyjności na naturalnych stanowiskach wg ekologicznych liczb wskaźnikowych): światło — umiarkowane słońce • woda — gleba przeciętnie wilgotna • próchnica — gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus • ciepło — miejsce umiarkowanie chłodne • zwięzłość — gleba średnio zwięzła • żyzność — podłoże umiarkowanie żyzne lub podłoże żyzne

🌱 🌸
opcje Bazaru

odmiany (form i odmian #1) analiza dostępności roślin

wybrane okazy · selected collections

#3
and.080820-2
leg. Anna Nowak-Dańda
/Hala Izerska (Góry Izerskie)/
#10
js.080621-1
leg. Jacek Soboń
/Izery/
#7
jmak.09_7_12
leg. Jarosław Makowski
/ogród zielny, Niemcy/
#3
jmak.10_6_10
leg. Jarosław Makowski
/Niemcy, Feldberg/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Slavík, B., 1997 — Květena České Republiky 5 p.364 [71.5]
 • Flora Polska. Rośliny naczyniowe ... Tom IX, 1960 — Umbelliferae p.92 [16.9]
 • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.507 [40]
 • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.340+333k [15]
 • Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.374 [9]
 • Tzvelev N.N., 2004 — Flora Europae Orientalis. T.11 p.380 [86.11]
 • Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.374 [11]
 • Tutin T.G. et al., 1968 — Flora Europaea. Volume 2. Rosaceae to Umbelliferae p.342 [150.2]
 • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.451 [3]
 • Cullen J., Knees S.G., Cubey, H.S., 2011 — The European Garden Flora Flowering Plants Vol. IV p.257 [447]
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
 • Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji