atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· Czerwona Lista — VU–narażony
· Czerwona Księga — VU–narażony

Sibbaldia procumbens L.

sybaldia rozesłana
Sibbaldia procumbens (sybaldia rozesłana)
28.07.2008, Norwegia; copyright © by Anna Nowak-Dańda
Sibbaldia procumbens (sybaldia rozesłana)
Sibbaldia procumbens (sybaldia rozesłana)
Sibbaldia procumbens (sybaldia rozesłana)
Sibbaldia procumbens (sybaldia rozesłana)
Sibbaldia procumbens (sybaldia rozesłana)
XL
Sibbaldia procumbens (sybaldia rozesłana)
XL
cechy diagnostyczne w kluczu:Rosaceae (różowate)kl 7834

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

VU – narażony.
Na liście z 2006r. takson miał status — R – rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
D1. populacja bardzo mała, liczba dojrzałych osobników ≤1000.

wymagania i uprawa

🌸Wymagania (optimum rozwoju/konkurencyjności na naturalnych stanowiskach wg ekologicznych liczb wskaźnikowych): światło — pełne słońce • woda — gleba przeciętnie wilgotna lub gleba wilgotna • odczyn — gleba słabo kwaśna lub gleba o obojętnym pH lub gleba zasadowa, z wapniem • ciepło — miejsce najzimniejsze lub miejsce umiarkowanie zimne • zwięzłość — gleba kamienista, żwirowa • próchnica — gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus lub gleba organiczna, humusowa, torfowa • żyzność — podłoże ubogie

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20140822.3.jkr - Sibbaldia procumbens (sybaldia rozesłana); dol. Litworowa (Tatry)
140822-3
leg. Jerzy Kruk
/dol. Litworowa (Tatry)/ #3