atlas-roslin.pl

Brachypodium pinnatum (L.) P. Beauv. [🔉 bra·chi·po·di·um *]

kłosownica pierzasta
Brachypodium pinnatum P. Beauv. [🔉 bra·chi·po·di·um *]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Brachypodium pinnatum
Brachypodium pinnatum (kłosownica pierzasta)
Brachypodium pinnatum (kłosownica pierzasta)
Brachypodium pinnatum (kłosownica pierzasta)
Brachypodium pinnatum (kłosownica pierzasta)
Brachypodium pinnatum (kłosownica pierzasta)
Brachypodium pinnatum (kłosownica pierzasta)
Brachypodium pinnatum (kłosownica pierzasta)
Brachypodium pinnatum (kłosownica pierzasta)
Brachypodium pinnatum (kłosownica pierzasta)
Brachypodium pinnatum (kłosownica pierzasta)
cechy diagnostyczne w kluczu:Brachypodium (kłosownica)kl 9026

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony. [491]
wystepowanie - Brachypodium pinnatum (kłosownica pierzasta)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Brachypodium pinnatum (kłosownica pierzasta)
Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:
space_elw
Gatunek wyróżniający (D.) dla:
space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

cechy diagnostyczne w kluczu:Brachypodium (kłosownica)kl 9026

wybrane okazy · selected collections

literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.878 [40]
 • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.585+558 [15]
 • Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.677 [9]
 • Fedorov R.V., 1974 — Flora Partis Europaeae URSS. T.1 p.134 [86.1]
 • Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.681 [11]
 • Komarov V.L., Schischkin B.K., 1936 — Flora URSS. T.2 p.594+t44 [85.2]
 • Falkowski, M. i inni, 1982 — Trawy polskie. p.142 [5]
 • Tutin T.G. et al., 1980 — Flora Europaea. Volume 5. Alismataceae to Orchidaceae (Monocotyledones) p.189 [150.5]
 • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.926 [3]
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
 • Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji