atlas-roslin.pl

Co to jest systematyka

gatunek

System binominalny
Do klasyfikacji organizmów żywych i ich nazywania stosuje się wprowadzony przez Linneusza tzw. system binominalny (dwuwyrazowy). Podstawową jednostką klasyfikacji organizmów jest gatunek.
Nazwa gatunku (lat. species) składa się z dwóch wyrazów - pisanej dużą literą nazwy rodzaju (lat. genus) i następującej po niej nazwie gatunkowej (epitet gatunku) pisanej z małej litery - np. Alnus viridis. Po epitecie gatunkowej podaje się autora lub autorów pierwszego opisu (diagnozy) gatunku. Jeśli późniejszy badacz przenosił gatunek do innego rodzaju, to podaje się i jego nazwisko, pozostawiając nazwisko pierwszego w nawiasach zwykłych.

space

Jednostki systematyczne niższe od gatunku to: podgatunek (lat. subspecies, skrót ssp.), odmiana (lat. varietas, skrót var.) i forma (skrót f.).

taksony nad gatunkiem

Nazwę jednostki systematycznej ponad gatunkiem pisze się z dużej litery. Są to, idąc w górę:

space


* rodzina (lat. familia, ang. family, nazwy rodzin są zakończone na -aceae), która może być dzielona na jednostki pomocnicze: podrodzina (lat. subfamilia, końcówka -oideae), plemię (lat. tribus, końcówka - eae), podplemię (lat. subtribus, końcówka - inae)

space


* klasa (lat. class, nazwy klas są zakończone na -opsida lub -atae), która może być dzielona na jednostki pomocnicze: podklasa (lat. subclassis, ang. subclass, końcówka - idae) i nadrząd (lat. superordo, końcówka -anae),

space


* królestwo (lat. regnum), które może być dzielone na podkrólestwa (lat. subregnum, końcówka -bionta).

Przyjęte zwyczajowo jest pisanie nazw taksonów pismem pochyłym (kursywą, "italic").

czy jest obowiązujący system

Zobacz skorowidz systematyczny atlasu.
To jak konkretnie są ułożone gatunki w nadrzędne jednostki systematyczne jest zmienne. Zależy od badacza - taksonoma, postępu wiedzy, założeń "ideologicznych". Konkretny układ gatunków nazywa się systemem. Nie ma czegoś takiego jak "aktualny system", "prawidłowa systematyka", itp.. Choć może być "obowiązujący system" w ramach określonego zielnika, katalogu, wymagań organizacji, szefa lub wykładowcy, określonego opracowania.

space

Klucze często idą w poprzek systemu kladów z oczywistych względów praktycznych. Klucze zostały posadowione na stronach tych taksonów gdzie jest to najpraktyczniejsze z uwagi na ich dziedzinę i przyzwyczajenie.

space