Liparis loeselii (lipiennik Loesela)
XL
Liparis loeselii (lipiennik Loesela)
Liparis loeselii (lipiennik Loesela)
pokrój
Liparis loeselii (lipiennik Loesela)
Liparis loeselii
Liparis loeselii (lipiennik Loesela)
Liparis loeselii (lipiennik Loesela)
XL
Warżka tępa, 4-6mm długości, na brzegu drobno karbowana.

space

Zewnętrzne listki okwiatu zielonkawe, równowąskie.

space

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony. [491]
Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.325 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§8.1). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony dla przypadków obrotu okazami pochodzącymi z zagranicy (§8.3). Wymaga ochrony czynnej. Do ustawowej ochrony został włączony w 1946 roku.
wystepowanie - Liparis loeselii (lipiennik Loesela)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Liparis loeselii (lipiennik Loesela)
Wilgotne łąki i torfowiska, na glebach wilgotnych i mokrych, często na pływającym ple torfowym i na średnio żyznych glebach zasobnych w węglan wapnia, o odczynie od lekko kwaśnego do lekko zasadowego.
Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:
space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Status "Natura 2000": takson o znaczeniu wspólnotowym, wymaga wyznaczenia obszaru Natura 2000 (kod: 1903, lp.392[407])
Statusy czerwonej listy 2016r.[311]: VU – narażony.
Na liście z 2006r. takson miał status — E – wymierający - krytycznie zagrożony
W Europie — NT – bliski zagrożenia.
Wymieniony w Konwencji Berneńskiej.
Wymieniony w Dyrektywie Siedliskowej, załącznik 2.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤10
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (i) zasięgu występowania
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji
– (v) liczby dojrzałych osobników.

wybrane okazy · selected collections

#3
mr.243
leg. Maciej Romański
/Suwalszczyzna/
#5
mr.389
leg. Maciej Romański
/Suwalszczyzna/
#6
mr.39
leg. Maciej Romański
/Suwalszczyzna/
#1
and.070814-2
leg. Anna Nowak-Dańda
/Suwalszczyzna/
#3
lk.080500-17
leg. Łukasz Krajewski
/Dąbrowa Górnicza/
#2
kswit.12
leg. Konrad Świtalski
/poj. Krzywińskie/
#1
kswit.13
leg. Konrad Świtalski
/poj. Kaszubskie/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji