atlas-roslin.pl

Liparis loeselii (L.) Rich.

lipiennik Loesela
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Liparis loeselii (lipiennik Loesela)
14.06.2014, poj. Kaszubskie; copyright © by Konrad Świtalski XL
Liparis loeselii (lipiennik Loesela)
Liparis loeselii (lipiennik Loesela)
pokrój
Liparis loeselii (lipiennik Loesela)
Liparis loeselii
Liparis loeselii (lipiennik Loesela)
Liparis loeselii (lipiennik Loesela)
XL

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Orchidaceae (storczykowate)kl 704
Warżka tępa, 4-6 mm długości, na brzegu drobno karbowana.

Kwiatostan 3-8 (18)-kwiatowy.

Zewnętrzne listki okwiatu zielonkawe, równowąskie.

Liście zwykle dwa, prawie naprzeciwległe, podługowato-lancetowate. Warżka tępa, 4-6 mm długości, na brzegu drobno karbowana.

Kwiatostan 3-8 (18)-kwiatowy.

Zewnętrzne listki okwiatu zielonkawe, równowąskie.

Liście zwykle dwa, prawie naprzeciwległe, podługowato-lancetowate.

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.325 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§8.1). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony dla przypadków obrotu okazami pochodzącymi z zagranicy (§8.3). Wymaga ochrony czynnej. Do ustawowej ochrony został włączony w 1946 roku.
wystepowanie
o mapie
ekologiczne liczby wskaźnikowe Liparis loeselii (lipiennik Loesela)
Wilgotne łąki i torfowiska, na glebach wilgotnych i mokrych, często na pływającym ple torfowym i na średnio żyznych glebach zasobnych w węglan wapnia, o odczynie od lekko kwaśnego do lekko zasadowego.Wilgotne łąki i torfowiska, na glebach wilgotnych i mokrych, często na pływającym ple torfowym i na średnio żyznych glebach zasobnych w węglan wapnia, o odczynie od lekko kwaśnego do lekko zasadowego.
Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]: VU – narażony.
Na liście z 2006r. takson miał status — E – wymierający - krytycznie zagrożony
W Europie — NT – bliski zagrożenia.
Wymieniony w Konwencji Berneńskiej.
Wymieniony w Dyrektywie Siedliskowej, załącznik 2.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤10
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (i) zasięgu występowania
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji
– (v) liczby dojrzałych osobników.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 00010000.243.mr - Liparis loeselii (lipiennik Loesela); Suwalszczyzna
243
leg. Maciej Romański
/Suwalszczyzna/ #3
znalezisko 00010000.389.mr - Liparis loeselii (lipiennik Loesela); Suwalszczyzna
389
leg. Maciej Romański
/Suwalszczyzna/ #5
znalezisko 00010000.39.mr - Liparis loeselii (lipiennik Loesela); Suwalszczyzna
39
leg. Maciej Romański
/Suwalszczyzna/ #6
znalezisko 20070814.2.and - Liparis loeselii (lipiennik Loesela); Suwalszczyzna
070814-2
leg. Anna Nowak-Dańda
/Suwalszczyzna/ #1
znalezisko 20080500.17.lk - Liparis loeselii (lipiennik Loesela); Dąbrowa Górnicza
080500-17
leg. Łukasz Krajewski
/Dąbrowa Górnicza/ #3
znalezisko 00010000.12.kswit - Liparis loeselii (lipiennik Loesela); poj. Krzywińskie
12
leg. Konrad Świtalski
/poj. Krzywińskie/ #2
znalezisko 00010000.13.kswit - Liparis loeselii (lipiennik Loesela); poj. Kaszubskie
13
leg. Konrad Świtalski
/poj. Kaszubskie/ #1