takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona ścisła (1.154)
· Czerwona Lista — CR–krytycznie zagrożony
· Czerwona Księga — CR–krytycznie zagrożony

Bupleurum tenuissimum L.

przewiercień cienki przewiercień wąskolistny
Bupleurum tenuissimum (przewiercień cienki)
22.08.2009, rez. Owczary (Niecka Nidziańska); copyright © by Jerzy Kruk
Bupluerum tenuissimum
owoc drobno brodawkowany
Bupleurum tenuissimum (przewiercień cienki)
Bupleurum tenuissimum (przewiercień cienki)
Bupleurum tenuissimum (przewiercień cienki)
Bupleurum tenuissimum (przewiercień cienki)
cechy diagnostyczne w kluczu:Bupleurum (przewiercień)kl 5071

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.154 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 2014 roku.
wystepowanie
o mapie występowania

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

CR – krytycznie zagrożony.
Na liście z 2006r. takson miał status — E – wymierający - krytycznie zagrożony

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <10km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk = 1
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (i) zasięgu występowania
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji
c) ekstremalne fluktuacje:
– (iv) liczby dojrzałych osobników.