atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Fragaria vesca L.

poziomka pospolita (potocznie: poziomka)
Fragaria vesca
09.07.2005, Suwalszczyzna; copyright © by Maciej Romański
Fragaria vesca
Fragaria vesca
Fragaria vesca
niedojrzały owoc
Fragaria vesca
owoc
Fragaria vesca
kwiat
cechy diagnostyczne w kluczu:Fragaria (poziomka)kl 4681

występowanie

Fragaria vesca
wystepowanie
o mapie występowania
Pospolita na terenie całego kraju. Występuje w widnych lasach i na ich skraju, w zaroślach, na zrębach. W uprawie znajdują się ogrodowe odmiany poziomek będące formami tego gatunku lub mieszańcami z gatunkami pokrewnymi.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw

Istotny diagnostycznie gatunek wspólny dla:

space_elw

Stałość w zdjęciach fitosocjologicznych dla wybranych syntaksonów :

space_elw

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20130000.W7_13.13 - Fragaria vesca (poziomka pospolita); Wrocław
130000-W7_13
leg. Marek Snowarski
/Wrocław/
/cv. Yellow Wonder/ #2
znalezisko 20110609.2.as - Fragaria vesca (poziomka pospolita)
110609-2
leg. Marek Argent #1
znalezisko 20130000.W10_13.13 - Fragaria vesca (poziomka pospolita); Wrocław
130000-W10_13
leg. Marek Snowarski
/Wrocław/
/cv. Baron Solemach/ #3

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawa Fragaria vesca (poziomka pospolita)
W ziołolecznictwie (nie ma w farmakopei) stosuje się Fragariae folium (liść poziomki).
🌱
Poszczególne odmiany różnią się wielkością, kształtem owoców. Barwa może być czerwona lub żółta. Większość popularnych odmian nie tworzy rozłogów, ale są też i odmiany rozłogowe.

wymagania

Fragaria vesca (poziomka pospolita)
🌸Wymagania (optimum rozwoju/konkurencyjności na naturalnych stanowiskach wg ekologicznych liczb wskaźnikowych): światło — półcień lub umiarkowane słońce • woda — gleba przeciętnie wilgotna • odczyn — gleba słabo kwaśna lub gleba o obojętnym pH • ciepło — miejsce umiarkowanie zimne lub miejsce umiarkowanie chłodne lub miejsce przeciętnie ciepłe • zwięzłość — gleba średnio zwięzła • próchnica — gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus • żyzność — podłoże umiarkowanie żyzne
Poziomka jest wieloletnią byliną z silnie skróconym nadziemnym pędem. Na owoce uprawia się przez 2 – 3 lata bo starsze rośliny mają mniej owoców i są one drobniejsze. Najbardziej popularne odmiany nie tworzą rozłogów i uprawia się je z nasion, z których przygotowuje się rozsadę. Odmiany rozłogowe rozmnaża się wegetatywnie.

Poziomki rozpoczynają wzrost przy temperaturze ok. 5°C. Przymrozki uszkadzają kwiaty i młode zawiązki. Zimują dobrze. Mogą wymarzać jedynie przy silnych mrozach bez okrywy śnieżnej.

space

Gleba powinna być umiarkowanie zwięzła ale dostatecznie wilgotna. Odczyn słabo kwaśny.

≈ odmiany i dostępność (#6/8)🌱🌸
opcje Bazaru

analiza dostępności nasion (form i odmian #4)

analiza dostępności roślin (form i odmian #2)

zbiór i przechowywanie

Fragaria vesca (poziomka pospolita)
Owocowanie poziomek ma charakter ciągły. Po krótkiej przerwie, po pierwszym obfitym owocowaniu kwitną ponownie i owocują nieco mniej intensywnie aż do przymrozków. Owoce zbiera się w miarę dojrzewania. Najsmaczniejsze, ale i najmniej trwałe, są w pełnej dojrzałości.

space