takson uprawiany [24]

Exochorda ×macrantha C. K. Schneid.

obiela mieszańcowa
Exochorda alberti Regel × Exochorda grandiflora Lindl.
na stronie — wymagania i uprawa
Exochorda macrantha
cv. The Bride; Ogród Botaniczny Przelewice ; copyright © by Jacek Soboń
Exochorda macrantha
cv. The Bride
Exochorda ×macrantha (obiela mieszańcowa)
cv. The Bride

wymagania i uprawa

Grupa użytkowa: krzewy liściaste