takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· Czerwona Lista — VU–narażony

Spergularia salina J. Presl et C. Presl

muchotrzew solniskowy
Spergularia marina "Presl" · Spergularia marina (L.) Griseb. · Spergularia marina L.
Spergularia salina
pokrój; 19.09.2004, okolice Knurowa; copyright © by Antoni Mielnikow
Spergularia salina
kwiatostan
Spergularia salina (muchotrzew solniskowy)
Spergularia salina
kwiat i owoce
Spergularia salina (muchotrzew solniskowy)
Spergularia salina (muchotrzew solniskowy)
Spergularia salina (muchotrzew solniskowy)
Spergularia salina (muchotrzew solniskowy)

cechy charakterystyczne

Roślina roczna lub wieloletnia, w gorze dość gęsto gruczołowato owłosiona. Łodygi pokładające się lub podnoszące się, 4-20(25)cm długości.

space

Pręcików (2)3-5(8). Płatki intensywnie różowe, krótsze od kielicha; działki 2.5-4mm długości, ±długości torebki.

space

Kwitnienie czerwiec-październik.

występowanie

Spergularia salina (muchotrzew solniskowy)
wystepowanie
o mapie występowania
Obligatoryjny halofit. Słone łąki, zespoły słonorośli.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

VU – narażony.
Na liście z 2006r. takson miał status — V – narażony na wymarcie

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤10
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.