atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· Czerwona Lista — NT–bliski zagrożenia

Silaum silaus (L.) Schinz et Thell.

koniopłoch łąkowy
Silaus flavescens Bernh.
Silaum silaus (koniopłoch łąkowy)
04.06.2008, ogród botaniczny; copyright © by Jacek Soboń
Silaum silaus (koniopłoch łąkowy)
Silaum silaus (koniopłoch łąkowy)
Silaum silaus (koniopłoch łąkowy)
Silaum silaus (koniopłoch łąkowy)
Silaum silaus (koniopłoch łąkowy)
Silaum silaus (koniopłoch łąkowy)
Silaum silaus (koniopłoch łąkowy)
Silaum silaus (koniopłoch łąkowy)
Silaum silaus (koniopłoch łąkowy)

opis

Końcówki łatek są bez ostki.

space

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

NT – bliski zagrożenia.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20080604.57.js - Silaum silaus (koniopłoch łąkowy); ogród botaniczny
080604-57
leg. Jacek Soboń
/ogród botaniczny/ #4
znalezisko 20090714.1.and - Silaum silaus (koniopłoch łąkowy); łąki w pd.-zach. części Krakowa
090714-1
leg. Anna Nowak-Dańda
/łąki w pd.-zach. części Krakowa/ #7
znalezisko 20200730.1.pkob - Silaum silaus (koniopłoch łąkowy); Wzgórza Dalkowskie, Bulin
200730-1
leg. Piotr Kobierski
/Wzgórza Dalkowskie, Bulin/ #5