atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Galium palustre L.

przytulia błotna