atlas-roslin.pl

Asteraceae [🔉 *a·ce·e]

astrowate s.l., złożone
Compositae
  
↓niekoszyczki jednopłciowe, żeńskie ze zrośniętą okrywą
Ambrosia trifida (ambrozja trójdzielna)
3D
koszyczki z kwiatami męskimi
· Koszyczki jednopłciowe.
· Żeńskie z jednym lub kilkoma kwiatami słupkowymi, zamknięte w okrywie ze zrośniętych i w różny sposób zmodyfikowanych liści okrywy, tak że z koszyczka wystają jedynie znamiona słupka.
  
  
↑nie koszyczki wielopłciowe okrywa normalna
· Koszyczki dwupłciowe (poszczególne kwiaty mogą być obupłciowe, jednopłciowe lub sterylne); jeśli zdarzają się koszyczki tylko z kwiatami żeńskimi to koszyczki takie są licznokwiatowe, mają niezrośnięte, suchobłoniaste, białe lub różowe listki okrywy.
  
    
↓niewyłącznie języczkowe pięcioząbkowe
Lapsana communis (łoczyga pospolita)
· W koszyczku wyłącznie kwiaty języczkowe, języczek z pięcioma ząbkami.
· Rośliny z sokiem mlecznym (czasem bardzo skąpym).
Cichorioideae (języczkokwiatowe)
syn. Cichoriaceae · Liguliflorae
    
    
↑nie rurkowe i języczkowe trójząbkowe
· W koszyczki wszystkie kwiaty są rurkowate.
· Albo centralne kwiaty są rurkowe a brzeżne języczkowe ale ich języczek ma 3 ząbki.
· Uwaga! u odmian ogrodowych gatunków z tej grupy część lub wszystkie kwiaty rurkowe tarczki mogą być przekształcone w języczkowe (formy “pełnokwiatowe”).
    
      
↓niewszystkie kwiaty w koszyczku są jednopłciowe
Iva xanthiifolia (iwa rzepieniolistna)
Iva xanthiifolia (iwa rzepieniolistna)
· Wszystkie kwiaty w koszyczku są jednopłciowe, bez puchu kielichowego — na brzegu koszyczka 1 – 5 kwiatów funkcjonalnie żeńskich (bez pylników), w środku liczniejsze (8 – 20) kwiaty męskie (ze zredukowanym słupkiem).
Iva xanthiifolia (iwa rzepieniolistna)
wystepowanie
syn. Iva xanthifolia · antropofit zadomowiony we florze Polski
      
      
↑nie w koszyczki są kwiaty obupłciowe
Cirsium vulgare (ostrożeń lancetowaty)
Centaurea triumfettii
Bellis perennis (stokrotka pospolita)
· Przynajmniej część kwiatów w koszyczku jest obupłciowa.
· Albo, gdy w koszyczku są tylko kwiaty żeńskie to wszystkie mają jednakowy, puch kielichowy i jest ich więcej niż pięć.
· Rośliny zwykle bez soku mlecznego.
Asteroideae (rurkokwiatowe)
syn. Asteraceae s.str. · Tubiflorae
      

Asteroideae · rurkokwiatowe »49

Asteraceae s.str. · Tubiflorae
rurkokwiatowe (Asteroideae)
Centaurea triumfettii
okazałe brzeżne kwiaty rurkowe
Cirsium vulgare (ostrożeń lancetowaty)
przynajmniej środkowe kwiaty w koszyczku są rurkowe, wtedy brzeżne kwiaty są języczkowe z trzema ząbkami

lub koszyczek wyłącznie z kwiatami rurkowymi

zwykle rośliny bez soku mlecznego

Cichorioideae · języczkokwiatowe »21

Cichoriaceae · Liguliflorae
języczkokwiatowe (Cichorioideae)
Crepis praemorsa (pępawa różyczkolistna)
Hypochoeris radicata
wszystkie kwiaty w koszyczku są języczkowe; brzeg języczka z pięcioma ząbkami

rośliny z sokiem mlecznym (czasem bardzo skąpym)

liście nie są naprzeciwległe

Koszyczki zwykle jednopłciowe, rzadziej obupłciowe (np. iwa rzepieniolistna (Iva xanthiifolia) — w koszyczku kwiaty funkcjonalnie męskie i żeńskie). Rośliny jednopienne lub dwupienne.

Koszyczki męskie zwykle wielokwiatowe. Koszyczki żeńskie zwykle skąpokwiatowe, często tylko z jednym albo dwoma kwiatami i okrywą znacznie przekształconą w swoisty twór, specyficzny dla poszczególnych rodzajów.