atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24][491]
· Czerwona Lista — VU–narażony

Astragalus danicus Retz. [🔉 as·tra·ga·lus da·ni·kus]

traganek duński
Astragalus danicus (traganek duński)
02.05.2009, Wola Zagojska (Niecka Nidziańska); copyright © by Jerzy Kruk
Astragalus danicus
Astragalus danicus
Astragalus danicus
Astragalus danicus
Astragalus danicus

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Astragalus (traganek)kl 4784
Byliny z cienkimi, rozgałęziającymi się kłączami. Pędy podnoszące się, rzadko wzniesione, 5 – 20 (30) cm wysokości, rozgałęzione, pojedynczo lub w kępach. Łodygi powyginane, cienkie, słabo kanciaste, rzadko odstająco owłosione, włoski przeważnie pojedyncze.

space

Kwitnienie maj i czerwiec.

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Astragalus danicus
ekologiczne liczby wskaźnikowe Astragalus danicus (traganek duński)
Umiarkowanie suche i suche murawy, widne lasy. Na glebach różnego typu, na stanowiskach ciepłych, suchych, słonecznych lub nieznacznie ocienionych.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

VU – narażony.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤10
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20090502.3.jkr - Astragalus danicus (traganek duński); Wola Zagojska (Niecka Nidziańska)
090502-3
leg. Jerzy Kruk
/Wola Zagojska (Niecka Nidziańska)/ #2