atlas-roslin.pl

Juncus balticus Willd. [🔉 jun·kus *]

sit bałtycki
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Juncus balticus (sit bałtycki)
10.07.2016, Puck; copyright © by Jerzy Kruk XL
Juncus balticus (sit bałtycki)
Juncus balticus (sit bałtycki)
Juncus balticus (sit bałtycki)
Juncus balticus (sit bałtycki)
Juncus balticus (sit bałtycki)
Juncus balticus (sit bałtycki)
Juncus balticus (sit bałtycki)
Juncus balticus (sit bałtycki)
XL
Juncus balticus (sit bałtycki)
3D
cechy diagnostyczne w kluczu:sit - łodygi pozornie bezlistnekl 1612

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
wystepowanie
o mapie
ekologiczne liczby wskaźnikowe Juncus balticus (sit bałtycki)
Rzadki. Słone łąki i piaski nadmorskie.Rzadki. Słone łąki i piaski nadmorskie.

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:VU – narażony.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście
Globalnie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤10
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.