atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Epilobium alpestre (Jacq.) Krock.

wierzbownica okółkowa