atlas-roslin.pl

Campanula persicifolia L. [🔉 kam·pa·nu·la *]

dzwonek brzoskwiniolistny
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Campanula persicifolia (dzwonek brzoskwiniolistny)
Campanula persicifolia
liście, pokrój
Campanula persicifolia (dzwonek brzoskwiniolistny)
Campanula persicifolia
kwiat
Campanula persicifolia (dzwonek brzoskwiniolistny)
Campanula persicifolia (dzwonek brzoskwiniolistny)
Campanula persicifolia (dzwonek brzoskwiniolistny)
Campanula persicifolia (dzwonek brzoskwiniolistny)
cechy diagnostyczne w kluczu:dzwonki - wąskie liściekl 5712

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
wystepowanie - Campanula persicifolia (dzwonek brzoskwiniolistny)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Campanula persicifolia (dzwonek brzoskwiniolistny)
Częsty. Widne lasy, zarośla i ich skraje.
Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:
space_elw
Gatunek wyróżniający (D.) dla:
space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

cechy diagnostyczne w kluczu:dzwonki - wąskie liściekl 5712

wybrane okazy · selected collections

#1
mr.191
leg. Maciej Romański
/Suwalszczyzna/

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawowe Campanula persicifolia (dzwonek brzoskwiniolistny)
🌱
Bylina rodzima. Uprawiana na rabatach i jako element ogrodów wrzosowych. Rośnie na glebach stosunkowo suchych ale nie nazbyt piaszczystych.

space

byliny ogrodowe • o znaczeniu produkcyjnym
👌 uprawa łatwa • ✄ na kwiat cięty
wysokość: 0.4 – 1 m
kwitnienie: od czerwca do lipca
cechy diagnostyczne w kluczu:dzwonki - wąskie liściekl 5712

wymagania i uprawa

🌸
🔆 miejsce:  słoneczne • 🌤 słoneczne, nieco ocienione
💧 woda: gleba przeciętnie wilgotna (świeża) • znosi suszę
☷ gleba: żyzna • przeciętna ogrodowa • ciężka (gliniasta/ilasta) • odczyn zbliżony do obojętnego • preferuje zasadową
❄️ zimowanie: strefa mrozoodporności 4

Wymagania (optimum rozwoju/konkurencyjności na naturalnych stanowiskach wg ekologicznych liczb wskaźnikowych): światło — półcień lub umiarkowane słońce • woda — gleba przeciętnie wilgotna • próchnica — gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus • ciepło — miejsce umiarkowanie chłodne lub miejsce przeciętnie ciepłe lub miejsce wybitnie ciepłe • zwięzłość — gleba kamienista, żwirowa lub gleba lekka, piaszczysta lub gleba średnio zwięzła lub gleba ciężka, gliniasta • żyzność — podłoże umiarkowanie żyzne

🌱 Sadzenie, wysiew, rozmnażanie:

6 szt./m2 • rozstawa: 41 × 41 cm
z nasion
przez podział [zimą, wczesną wiosną lub po kwitnieniu]
cechy diagnostyczne w kluczu:dzwonki - wąskie liściekl 5712

🌱 🌸
opcje Bazaru

odmiany (form i odmian #19) analiza dostępności nasion analiza dostępności roślin

literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Slavík, B., 2000 — Květena České Republiky 6 p.734 [71.6]
 • Flora Polska. Rośliny naczyniowe, 1971 — Tom XII p.84 [16.12]
 • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.636 [40]
 • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.449 [15]
 • Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.459 [9]
 • Fedorov R.V., 1978 — Flora Partis Europaeae URSS. T.3 p.215+228 [86.3]
 • Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.497 [11]
 • Schischkin, B.K., Bobrov, E.G., 1957 — Flora URSS T.24 p.307 [85.24]
 • Tutin T.G. et al., 1976 — Flora Europaea. Volume 4. Plantaginaceae to Compositae (and Rubiaceae) p.80 [150.4]
 • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.644 [3]
 • Marcinkowski, J., 2002 — Byliny ogrodowe. p.172 [39]
 • Hellwig, Z., 1978 — Byliny w parku i ogrodzie. wyd. IV p.79 [155]
 • Grabowska B., Kubala T., 2012 — Encyklopedia bylin. T1.A-J T2.K-Z p.201 [166]
 • Grabowska B., Kubala T., 2008 — Byliny rabatowe. p.49 [144]
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji