Trifolium bonannii (koniczyna Bonnana)
Trifolium bonannii (koniczyna Bonnana)

cechy charakterystyczne

Poza tym patrz cechy gatunku — koniczyna rozdęta (Trifolium fragiferum s.l.).
Kielich w czasie kwitnienia 3.4-4mm długości, na dojrzałych strąkach 4.3-6.9mm długości, 2.5-4.4mm szerokości; jego ząbki nie dłuższe od rurki kielicha; resztki korony na strąku wystają do 2mm z kielicha.

space

Strąki (2.0)2.3-2.8(3.1)mm długości; nasiona 1.3-1.8mm długości.

space

Występują wszystkie formy przejściowe pomiędzy typowym podgatunkiem koniczyną rozdętą typową (Trifolium fragiferum ssp. fragiferum) a tym podgatunkiem [71.4].

występowanie

Takson o niepewnym statusie we fl. PL; być może antropofit. [491]
wystepowanie - Trifolium bonannii (koniczyna Bonnana)

nomenklatura, etymologia ℹ️

poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie
Trifolium bonannii C. Presl [🔉 tri·fo·li·um *]Trifolium fragiferum L. ssp. bonannii (C. Presl) Soják [🔉 tri·fo·li·um * sub·spe·ci·ēs *](pl) koniczyna Bonnana
trifolium, -ii; trifoliatus, -a, -um; trifolius, -a, -um (lat., subst., n) — rzeczownik złożony - "trójlist" - z przedrostka tri- (trzy) i -folium,-ii (liść), nazwa naukowa dla rodzaju koniczyna (Trifolium), stosowana już w starożytnej łacinie dla koniczyn i jej podobnych roślin; w epitecie gatunkowym trifolii w dopełniaczu - "koniczyny" (np. pasożytująca na niej kanianka koniczynowa (Cuscuta trifolii)); często jako przymiotnik w epitetach gatunkowych trifoliatus,-a,-um lub trifolius,-a,-um (trójlistny, trójlistkowy)
-foliūs, -a, -um; -foliatūs, -a, -um (lat., subst., n) — przyrostek od folium, -i n. (liść); częsty drugi człon w przymiotnikach złożonych -folius,-a,-um ("-listny"); częsty w epitetach gatunków np. angustifolius (wąskolistny), cordifolia (sercolistna), alternifolium (różnolistne), ilicifolius (o liściach jak dąb ostrolistny) lub unifolius (jednolistny)
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji