takson o niepewnym statusie we florze polskiej; być może antropofit [24]

Trifolium fragiferum L. ssp. bonannii (C. Presl) Soják

Trifolium bonannii C. Presl
Trifolium fragiferum ssp. bonannii
04.08.2008, zasolone łąki w Kołobrzegu; copyright © by Jerzy Kruk
Trifolium fragiferum ssp. bonannii

cechy charakterystyczne

Poza tym patrz cechy gatunku — koniczyna rozdęta (Trifolium fragiferum s.l.).
Kielich w czasie kwitnienia 3.4-4mm długości, na dojrzałych strąkach 4.3-6.9mm długości, 2.5-4.4mm szerokości; jego ząbki nie dłuższe od rurki kielicha; resztki korony na strąku wystają do 2mm z kielicha.

Owocostany podługowate, 9-19mm długości i 8-15mm szerokości.

Strąki (2.0)2.3-2.8(3.1)mm długości; nasiona 1.3-1.8mm długości.

Rośliny drobne, ok. 10cm wysokości; listki 5-10(12)mm długości.

space