atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Campanula alpina Jacq.

dzwonek alpejski