takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Veronica aphylla L.

przetacznik różyczkowaty