atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Veronica aphylla L.

przetacznik różyczkowaty
przetaczniki o bocznych kwiatostanach przetaczniki o bocznych kwiatostanach przetaczniki o bocznych … przetaczniki o boc…przetaczniki o bocznych kwiatostanachprzetacznik mułowy (Veronica anagalloides)przetacznik ząbkowany (Veronica austriaca)