atlas-roslin.pl

Veronica aphylla L.

przetacznik różyczkowaty
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Veronica aphylla
pokrój
Veronica aphylla
pokrój
Veronica aphylla

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony. [491]
wystepowanie - Veronica aphylla (przetacznik różyczkowaty)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Veronica aphylla (przetacznik różyczkowaty)
Karpaty, Tatry w piętrze kosodrzewiny i alpejskim oraz wzdłuż potoków; skały, źródliska, miejsca wilgotne.
Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:
space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Flora Polska. Rośliny naczyniowe, 1963 — Tom X p.326 [16.10]
 • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.572 [40]
 • Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.432 [9]
 • Fedorov A., Kamelin R.V., 1981 — Flora Partis Europaeae URSS. T.5 p.242+251 [86.5]
 • Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.442 [11]
 • Schischkin B.K., Bobrov E.G., 1955 — Flora URSS. T.22 p.451 [85.22]
 • Tutin T.G. et al., 1972 — Flora Europaea. Volume 3. Diapensiaceae to Myoporaceae p.246 [150.3]
 • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.524 [3]
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
 • Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji