takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Carex comans Berggr.

turzyca włosista
na stronie — wymagania i uprawa
Carex comans
Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego; copyright © by Jacek Soboń
Carex comans
cv. Bronze Form
Carex comans
cv. Bronze Form
Carex comans
cv. Frostem Curls

wymagania i uprawa

Grupy użytkowe: byliny ogrodowe · „trawy ogrodowe” · do ogrodu naturalistycznego · wysokość do 30 cm

Wymagania: woda · gleba przeciętnie wilgotna lub gleba wilgotna · ciepło · miejsce przeciętnie ciepłe

Analiza dostępności roślin (form i odmian #3):
• bez odmiany · · ‘Bronze Form’ · ‘Frosted Curls’