atlas-roslin.pl

Lysichiton americanus Hultén et H. St. John [🔉 li·si·chi·ton]

tulejnik amerykański
Lysichiton americanum orth. var.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Lysichiton americanus (tulejnik amerykański)
Lysichiton americanus (tulejnik amerykański)
Lysichiton americanus (tulejnik amerykański)
Lysichiton americanus (tulejnik amerykański)
Lysichiton americanus
Lysichiton americanus
Lysichiton americanus (tulejnik amerykański)
Lysichiton americanus (tulejnik amerykański)
Lysichiton americanus (tulejnik amerykański)
Lysichiton americanus (tulejnik amerykański)
Lysichiton americanus (tulejnik amerykański)
Lysichiton americanus (tulejnik amerykański)

krótki opis

Bylina kłączowa. Kłącze do 30 cm długości i 2.5-5 cm średnicy. Kolby kwiatostanów pojawiają się na początku wiosny, na naturalnych stanowiskach w porze roztopów, przed rozwojem liści, mają szypułę długości 15 cm i są osłonięte żółtą, okazałą, podłużnie jajowatą pochwą o długości do 25 cm i 8-12 cm szerokości. Liście wyrastają latem i mają 50-135 cm długości i 30-80 cm szerokości. Roślina charakteryzuje się nieprzyjemnym zapachem, zwłaszcza podczas kwitnienia.

występowanie

Takson uprawiany.[491]
Lysichiton americanus (tulejnik amerykański)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Lysichiton americanus (tulejnik amerykański)
Bylina bagienna z zachodniego wybrzeża Ameryki Północnej, gdzie rośnie na bagnach, terenach podmokłych i wzdłuż cieków wodnych.

space

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.)[234]: - - inwazyjny potencjalnie, nie notowany w Polsce ale jest na ministerialnej liście inwazyjnych lub jest zadomowiony w krajach sąsiednich; -; pochodzenie: zachód Ameryki Północnej [czas przybycia na teren Polski: -]
- główne typy siedlisk będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, do których wnika:
· 91E0 (potencjalnie) — łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Ass.Salicetum albo-fragilis, Ass.Populetum albae, SubAll.Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe)
· 91F0 (potencjalnie) — łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ass.Ficario-Ulmetum minoris)

wymagania i uprawa

Lysichiton americanus (tulejnik amerykański)
🌸
❄️ zimowanie: strefa mrozoodporności 4b
Uprawiana na brzegu zbiorników wodnych lub na glebie silnie podmokłej, okresowo zalewanej. Rośnie wolno, kwitnie po kilku latach od wysiewu. Rozmnaża się przez wysiew nasion, ewentualnie dzielenie rozrośniętych kłączy.

🌱 🌸
opcje Bazaru

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawowe Lysichiton americanus (tulejnik amerykański)
🌱
wysokość: do 1 m
kwitnienie: od kwietnia do maja

wybrane okazy · selected collections

#2
22 05 06 - 121
leg. Marek Snowarski
/Arboretum Wojsławice/
#8
js.108
leg. Jacek Soboń
/Arboretum Przelewice/
#4
22 05 16 - 23
leg. Marek Snowarski
/Arboretum Bolestraszyce/
#1
js.110
leg. Jacek Soboń
/Ogród Botaniczny w Libercu, Czechy/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.739 [9]
  • Tutin T.G. et al., 1980 — Flora Europaea. Volume 5. Alismataceae to Orchidaceae (Monocotyledones) p.269 [150.5]
  • Cullen J., Knees S.G., Cubey, H.S., 2011 — The European Garden Flora Flowering Plants Vol. I p.386 [444]
  • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
  • Nie znaleziona literatura id:
  • Tokarska-Guzik B., Dajdok Z., Zając M. i A., Urbisz A., Danielewicz W., Hołdyński Cz., 2012 — Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych [234]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji