atlas-roslin.pl
takson uprawiany [24][491]
· -, - [234]

Lysichiton americanus Hultén et H. St. John [🔉 li·si·chi·ton]

tulejnik amerykański
Lysichiton americanum orth. var.
Lysichiton americanus (tulejnik amerykański)
Arboretum Przelewice; copyright © by Jacek Soboń
Lysichiton americanus (tulejnik amerykański)
Lysichiton americanus (tulejnik amerykański)
Lysichiton americanus (tulejnik amerykański)
Lysichiton americanus
Lysichiton americanus
Lysichiton americanus (tulejnik amerykański)
Lysichiton americanus (tulejnik amerykański)
Lysichiton americanus (tulejnik amerykański)
Lysichiton americanus (tulejnik amerykański)
Lysichiton americanus (tulejnik amerykański)
Lysichiton americanus (tulejnik amerykański)

krótki opis

Bylina kłączowa. Kłącze do 30 cm długości i 2.5 – 5 cm średnicy. Kolby kwiatostanów pojawiają się na początku wiosny, na naturalnych stanowiskach w porze roztopów, przed rozwojem liści, mają szypułę długości 15 cm i są osłonięte żółtą, okazałą, podłużnie jajowatą pochwą o długości do 25 cm i 8 – 12 cm szerokości. Liście wyrastają latem i mają 50 – 135 cm długości i 30 – 80 cm szerokości. Roślina charakteryzuje się nieprzyjemnym zapachem, zwłaszcza podczas kwitnienia.

występowanie

Lysichiton americanus (tulejnik amerykański)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Lysichiton americanus (tulejnik amerykański)
Bylina bagienna z zachodniego wybrzeża Ameryki Północnej, gdzie rośnie na bagnach, terenach podmokłych i wzdłuż cieków wodnych.

space

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- - inwazyjny potencjalnie, nie notowany w Polsce ale jest na ministerialnej liście inwazyjnych lub jest zadomowiony w krajach sąsiednich; -; pochodzenie: zachód Ameryki Północnej [czas przybycia na teren Polski: -]
- główne typy siedlisk będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, do których wnika:
· 91E0 (potencjalnie) — łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Ass.Salicetum albo-fragilis, Ass.Populetum albae, SubAll.Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe)
· 91F0 (potencjalnie) — łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ass.Ficario-Ulmetum minoris)

wymagania i uprawa

Lysichiton americanus (tulejnik amerykański)
🌸
❄️ zimowanie: strefa mrozoodporności 4b
Uprawiana na brzegu zbiorników wodnych lub na glebie silnie podmokłej, okresowo zalewanej. Rośnie wolno, kwitnie po kilku latach od wysiewu. Rozmnaża się przez wysiew nasion, ewentualnie dzielenie rozrośniętych kłączy.

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawa Lysichiton americanus (tulejnik amerykański)
🌱
wysokość: do 1 m
kwitnienie: od kwietnia do maja

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20220506.121.22 - Lysichiton americanus (tulejnik amerykański); Arboretum Wojsławice
220506-121
leg. Marek Snowarski
/Arboretum Wojsławice/ #2
znalezisko 00010000.108.js - Lysichiton americanus (tulejnik amerykański); Arboretum Przelewice
108
leg. Jacek Soboń
/Arboretum Przelewice/ #8
znalezisko 20220516.23.22 - Lysichiton americanus (tulejnik amerykański); Arboretum Bolestraszyce
220516-23
leg. Marek Snowarski
/Arboretum Bolestraszyce/ #4
znalezisko 00010000.110.js; Ogród Botaniczny w Libercu, Czechy
110
leg. Jacek Soboń
/Ogród Botaniczny w Libercu, Czechy/ #1