atlas-roslin.pl

Campanula cochleariifolia Lam. [🔉 kam·pa·nu·la *]

dzwonek drobny
Campanula pusilla Haenke [🔉 kam·pa·nu·la *]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Campanula cochleariifolia (dzwonek drobny)
pokrój
Campanula cochleariifolia (dzwonek drobny)
pokrój
Campanula cochleariifolia
Campanula cochlearifolia
pokrój
cechy diagnostyczne w kluczu:dzwonki - wąskie liściekl 7900

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony. [491]
wystepowanie - Campanula cochleariifolia (dzwonek drobny)
Campanula cochleariifolia
ekologiczne liczby wskaźnikowe Campanula cochleariifolia (dzwonek drobny)
Częsty w Tatrach. Skały wapienne.
Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:
space_elw
Gatunek wyróżniający (D.) dla:
space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

cechy diagnostyczne w kluczu:dzwonki - wąskie liściekl 7900

wybrane okazy · selected collections

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawowe Campanula cochleariifolia (dzwonek drobny)
🌱
Rodzima górska bylina gęstodarniowa lub tworząca kępki, z licznym płonnymi różyczkami liściowymi. U nas częsta w Tatrach, przeważnie na wapieniach.

Uprawiana w ogrodach skalnych, w alpinariach, dobrze radzi sobie w szczelinach, w miejscach wilgotnych i stosunkowo chłodnych. W sprzyjających warunkach nieco ekspansywna z uwagi na długie rozłogi. Nie jest jednak uciążliwa z uwagi na niską konkurencyjność (niewielkie rozmiary, jest łatwo zagłuszana przez większe byliny). Można łączyć z analogicznymi drobnymi darniowymi jak macierzanka (Thymus) lub mokrzyca Kitaibela (Minuartia kitaibelii).

⛰ ogród skalny • alpinarium
byliny ogrodowe • o znaczeniu produkcyjnym
👌 uprawa łatwa
wysokość: 5 – 10 cm • szerokość: 15 – 30 cm
kwitnienie: od czerwca do lipca (sierpnia)
cechy diagnostyczne w kluczu:dzwonki - wąskie liściekl 7900

wymagania i uprawa

🌸
🔆 miejsce:  słoneczne • 🌤 słoneczne, nieco ocienione • z wilgotnym powietrzem • chłodne
☷ gleba: przepuszczalna • przeciętna ogrodowa • uboga • mineralna • odczyn zbliżony do obojętnego • preferuje zasadową
❄️ zimowanie: strefa mrozoodporności 4

Wymagania (optimum rozwoju/konkurencyjności na naturalnych stanowiskach wg ekologicznych liczb wskaźnikowych): światło — pełne słońce • woda — gleba sucha • próchnica — gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus • ciepło — miejsce umiarkowanie zimne lub miejsce umiarkowanie chłodne • zwięzłość — gleba inicjalna - skały i szczeliny skalne lub gleba kamienista, żwirowa • żyzność — podłoże umiarkowanie żyzne

🌱 Sadzenie, wysiew, rozmnażanie:

25 – 16 szt./m2 • rozstawa: 20 – 25 cm
z nasion [na początku zimy, po stratyfikacji kiełkują do dwóch tygodni w temperaturze 10-15°C; dwukrotne pikowanie, ostatnie do doniczek]
przez podział [wiosną (kwiecień-maj)]
cechy diagnostyczne w kluczu:dzwonki - wąskie liściekl 7900

🌱 🌸
opcje Bazaru

odmiany (form i odmian #9) analiza dostępności nasion analiza dostępności roślin

cechy diagnostyczne w kluczu:dzwonki - wąskie liściekl 7900

ten gatunek tworzy mieszańca:

nomenklatura, etymologia ℹ️

poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie
Campanula cochleariifolia Lam. [🔉 kam·pa·nu·la *]Campanula pusilla Haenke [🔉 kam·pa·nu·la *](pl) dzwonek drobny
pusillus, -a, -um (lat., adj.)
drobniutki, bardzo mały, miniaturowy, słaby
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Flora Polska. Rośliny naczyniowe, 1971 — Tom XII p.81 [16.12]
 • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.637 [40]
 • Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.460 [9]
 • Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.498 [11]
 • Tutin T.G. et al., 1976 — Flora Europaea. Volume 4. Plantaginaceae to Compositae (and Rubiaceae) p.91 [150.4]
 • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.645 [3]
 • Dubin J., 2018 — Rośliny ogrodów skalnych. Poradnik ogrodnika amatora. [426]
 • Grabowska B., Kubala T., 2012 — Encyklopedia bylin. T1.A-J T2.K-Z p.197 [166]
 • Marcinkowski, J., 2002 — Byliny ogrodowe. p.170 [39]
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
 • Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji