takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Festuca arundinacea Schreb.

kostrzewa trzcinowata kostrzewa trzcinowa