atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24][491]

Festuca arundinacea Schreb. [🔉 fes·tu·ka *]

kostrzewa trzcinowata, kostrzewa trzcinowa
Festuca Festuca Festuca FestucaFestucakostrzewa ametystowa (Festuca amethystina)kostrzewa karpacka (Festuca carpatica)