atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Doronicum clusii (All.) Tausch

omieg kozłowiec
Doronicum stiriacum (Vill.) Dalla Torre
Doronicum Doronicum Doronicum DoronicumDoronicumomieg górski (Doronicum austriacum)omieg sercowaty (Doronicum columnae)