takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Doronicum clusii (All.) Tausch

omieg kozłowiec
Doronicum stiriacum (Vill.) Dalla Torre
na stronie — występowanie