Sagina saginoides
Sagina saginoides (karmnik skalny)
Sagina saginoides (karmnik skalny)

cechy charakterystyczne

Bylina kępkowa, 2-10cm wysokości, tworzy poduszki lub murawki, z licznymi pędami płonnymi.

space

Kwiaty pięciokrotne.

space

Kwitnienie czerwiec-sierpień.

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony. [491]
wystepowanie - Sagina saginoides (karmnik skalny)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Sagina saginoides (karmnik skalny)
Górskie pastwiska, ścieżki, skały, wyleżyska, źródliska.
Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:
space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej listy 2016r.[311]: DD – za mało informacji by określić stopień zagrożenia.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście

nomenklatura, etymologia ℹ️

poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie
Sagina saginoides (L.) H. Karst. [🔉 *o·i·des]Sagina linnaei C. Presl [🔉 sa·gi·na *](pl) karmnik skalny
-form-(is,is,e); -oid-e-(us,a,um); -morphus (suff.) — przyrostki nadające znaczenie -postaciowy, -kształtny;
· końcówka -form- (lat. forma - kształt, postać), a dla wyrazów z greki końcówka -oid- (gr. eidos ειδος - rodzaj, postać), dodawana do rdzenia rzeczowników tworzy przymiotnik oznaczający "posiadanie podobnej formy, kształtu, wyglądu, charakteru" np. fili‑form-is (nitkowaty), pyri-form-is (gruszowaty), disc-oid-eus (dyskowaty);
· tego rodzaju znaczenie daje też grecki przyrostek -morf- z gr. μορφη (wygląd, kształt, postać)
· daje ten sam efekt słowotwórczy co człon ‑at‑, np. pectin-at-us, czasem obie cząstki słowotwórcze są łączone w jednym wyrazie, np. pectin‑at‑i‑form-is (grzebieniasty, grzebieniokształtny); to samo lub podobne znaczenie przymiotników uzyskuje się końcówkami -(al/ar/os/at/ic)-
· np. jajowaty - ovatus = ovalis = oviformis = ovoideus
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji