atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· Czerwona Lista — DD–za mało informacji by określić stopień zagrożenia

Sagina saginoides (L.) H. Karst.

karmnik skalny
Sagina linnaei C. Presl
Sagina Sagina Sagina SaginaSaginakarmnik rozesłany (Sagina procumbens)karmnik ościsty (Sagina subulata)
Sagina saginoides
28.07.2008, Norwegia; copyright © by Anna Nowak-Dańda
Sagina saginoides (karmnik skalny)
Sagina saginoides (karmnik skalny)

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Sagina (karmnik)kl 6998
Bylina kępkowa, 2 – 10 cm wysokości, tworzy poduszki lub murawki, z licznymi pędami płonnymi.

space

Kwiaty pięciokrotne.

space

Kwitnienie czerwiec – sierpień.

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Górskie pastwiska, ścieżki, skały, wyleżyska, źródliska.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

DD – za mało informacji by określić stopień zagrożenia.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście