atlas-roslin.pl

Gnaphalium supinum L. [🔉 gna·fa·li·um *]

szarota drobna, szarota niska
Omalotheca supina (L.) DC.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Gnaphalium supinum (szarota drobna)
Gnaphalium supinum (szarota drobna)
Gnaphalium supinum (szarota drobna)
Gnaphalium supinum (szarota drobna)
Gnaphalium supinum (szarota drobna)
Gnaphalium supinum (szarota drobna)
Gnaphalium supinum (szarota drobna)
Gnaphalium supinum (szarota drobna)
Gnaphalium supinum (szarota drobna)
cechy diagnostyczne w kluczu:Gnaphalium (szarota)kl 1595

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony. [491]
wystepowanie - Gnaphalium supinum (szarota drobna)
Gnaphalium supinum (szarota drobna)
Gnaphalium supinum (szarota drobna)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Gnaphalium supinum (szarota drobna)
Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:
space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

cechy diagnostyczne w kluczu:Gnaphalium (szarota)kl 1595

wybrane okazy · selected collections

#5
jkr.100709-8
leg. Jerzy Kruk
/Czerwone Wierchy (Tatry)/
#2
and.060819-1
leg. Anna Nowak-Dańda
/Babia Góra/
#3
mml.100714-1
leg. Marek Malicki
/Kocioł Małego Stawu/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Slavík, B., Štěpánková, 2004 — Květena České Republiky 7 p.100 [71.7]
 • Flora Polska. Rośliny naczyniowe, 1971 — Tom XII p.169 [16.12]
 • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.681 [40]
 • Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.509 [9]
 • Tzvelev N.N., 1994 — Flora Partis Europaeae URSS. T.7 p.100 [86.7]
 • Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.539 [11]
 • Schischkin B.K., 1959 — Flora URSS. T.25 p.402 [85.25]
 • Tutin T.G. et al., 1976 — Flora Europaea. Volume 4. Plantaginaceae to Compositae (and Rubiaceae) p.127 [150.4]
 • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.670 [3]
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
 • Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji