atlas-roslin.pl

Delphinium elatum L. [🔉 del·fi·ni·um *]

ostróżka wyniosła
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Delphinium elatum (ostróżka wyniosła)
Delphinium elatum
Delphinium elatum
Delphinium elatum
Delphinium elatum (ostróżka wyniosła)
Delphinium elatum (ostróżka wyniosła)
Delphinium elatum (ostróżka wyniosła)
Delphinium elatum (ostróżka wyniosła)
Delphinium elatum (ostróżka wyniosła)

cechy charakterystyczne

Bylina z walcowatym, węzłowato zgrubiałym kłączem. Łodyga 50-200cm wysokości.

space

Działki jajowate do okrągławo podługowatych, tępe lub zaokrąglone, brzegiem owłosione, poza tym nagie. Ostroga równa lub dłuższa od działek.

space

Kwitnienie (czerwiec)lipiec-sierpień.

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony. [491]
wystepowanie - Delphinium elatum (ostróżka wyniosła)
Delphinium elatum (ostróżka wyniosła)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Delphinium elatum (ostróżka wyniosła)
Sudety, Karpaty; ziołorośla, łąki górskie, zarośla, brzegi potoków, źródliska, z preferencją dla wapieni.

space

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:
space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

wybrane okazy · selected collections

#1
pkob.040815-1
leg. Piotr Kobierski
/Tatry/
#6
jkr.120719-1
leg. Jerzy Kruk
/dol. Kościeliska (Tatry)/
#3
and.050727-6
leg. Anna Nowak-Dańda
/Dolina Złota, Tatry/
#4 XL
jkr.170828-2
leg. Jerzy Kruk
/dol. Małej Łąki (Tatry)/
/mieszaniec D. elatum elatum x .../

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawowe Delphinium elatum (ostróżka wyniosła)
🌱
Rodzima roślina, uprawiana także w ogrodach jako bylina ozdobna. Okazałe rośliny, z pędami kwiatostanowymi 1.5-2 m wysokości. Kwiatostan w formie luźnego, długiego grona. Kwitnie na początku lata, w czerwcu-lipcu.

space

💠 rabata bylinowa • ⛰ ogród skalny • ogród naturalistyczny
byliny ogrodowe • o znaczeniu produkcyjnym
wysokość: 1.5 – 2 m
kwitnienie: od czerwca do lipca

wymagania i uprawa

🌸 Wymagania (optimum rozwoju/konkurencyjności na naturalnych stanowiskach wg ekologicznych liczb wskaźnikowych): światło — umiarkowane słońce • woda — gleba wilgotna • próchnica — gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus • ciepło — miejsce umiarkowanie zimne lub miejsce umiarkowanie chłodne • zwięzłość — gleba kamienista, żwirowa lub gleba średnio zwięzła • żyzność — podłoże żyzne

🌱 🌸
opcje Bazaru

odmiany (form i odmian #5) analiza dostępności roślin

ten gatunek tworzy mieszańca:

literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Hejný, S., Slavík, B., 1997 — Květena České Republiky 1 p.391 [71.1]
 • Flora Polski. Rośliny naczyniowe, 1985 — Tom IV edycja II. p.27 [16.4II]
 • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.153 [40]
 • Tzvelev N.N., 2001 — Flora Europae Orientalis. T.10 p.68 [86.10]
 • Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.42 [11]
 • Komarov, V.L., Schischkin, B.K., 1937 — Flora URSS. T.7 p.147+t10 [85.7]
 • Tutin T.G. et al., 1993 — Flora Europaea. Volume 1. Psilotaceae to Platanaceae p.258 [150.1]
 • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.167 [3]
 • Burda, P. R., 1998 — Zatrucia ostre grzybami i roślinami wyższymi. p.170 [72]
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
 • Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji