takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona częściowa (2.258)
· Czerwona Lista — VU–narażony

Pedicularis palustris L.

gnidosz błotny
na stronie — występowanie · znaleziska
Pedicularis palustris (gnidosz błotny)
07.07.2009, okolice Małego Cichego, Podtatrze; copyright © by Anna Nowak-Dańda
Pedicularis palustris (gnidosz błotny)
Pedicularis palustris (gnidosz błotny)
Pedicularis palustris
kwiatostan
Pedicularis palustris
Pedicularis palustris
Pedicularis palustris

występowanie

Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. 2.258 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku. Do 2014r. znajdował się pod ochroną ścisłą.
wystepowanie
o mapie występowania
Częsty. Wilgotne łąki i torfowiska.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

VU – narażony.
Na liście z 2006r. takson miał status — V – narażony na wymarcie
Globalnie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤10
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20090707.5.and - Pedicularis palustris (gnidosz błotny); okolice Małego Cichego, Podtatrze
and.090707-5
leg. Anna Nowak-Dańda
/okolice Małego Cichego, Podtatrze/ #5