atlas-roslin.pl
Tracheophyta » Div.Euphyllophyta » Div.Spermatophyta » Div.Magnoliophyta » core angiosperms » Eudicotyledoneae » core eudicots » Pentapetalae » superasterids » subCl.Asteridae » euasterids » lamiids » Ord.Lamiales » Fam.Orobanchaceae » Tr.Rhinantheae » Pedicularis »

Pedicularis palustris L. [🔉 pe·di·ku·la·ris *]

gnidosz błotny
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Pedicularis palustris (gnidosz błotny)
07.07.2009, okolice Małego Cichego, Podtatrze; copyright © by Anna Nowak-Dańda
Pedicularis palustris (gnidosz błotny)
Pedicularis palustris (gnidosz błotny)
Pedicularis palustris
kwiatostan
Pedicularis palustris
Pedicularis palustris
Pedicularis palustris
cechy diagnostyczne w kluczu:Pedicularis (gnidosz)kl 5516

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. 2.258 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku. Do 2014r. znajdował się pod ochroną ścisłą.
wystepowanie
o mapie
ekologiczne liczby wskaźnikowe Pedicularis palustris (gnidosz błotny)
Częsty. Wilgotne łąki i torfowiska.Częsty. Wilgotne łąki i torfowiska.
Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]: VU – narażony.
Na liście z 2006r. takson miał status — V – narażony na wymarcie
Globalnie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤10
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20090707.5.and - Pedicularis palustris (gnidosz błotny); okolice Małego Cichego, Podtatrze
090707-5
leg. Anna Nowak-Dańda
/okolice Małego Cichego, Podtatrze/ #5