atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Geum montanum L.

kuklik górski
Geum montanum
31.05.2002, Babia Góra; copyright © by Antoni Mielnikow
Geum montanum
Geum montanum
owocostan; zbiorowisko: murawa wysokogórska
Geum montanum
Geum montanum
Geum montanum
Geum montanum (kuklik górski)
cechy diagnostyczne w kluczu:Geum (kuklik)kl 7840

występowanie

Geum montanum
wystepowanie
o mapie występowania
Sudety i Karpaty od regla do piętra alpejskiego.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

wymagania i uprawa

🌸
❄️ zimowanie: strefa mrozoodporności 6

Wymagania (optimum rozwoju/konkurencyjności na naturalnych stanowiskach wg ekologicznych liczb wskaźnikowych): światło — umiarkowane słońce • woda — gleba przeciętnie wilgotna • odczyn — gleba kwaśna lub gleba słabo kwaśna • ciepło — miejsce najzimniejsze lub miejsce umiarkowanie zimne • zwięzłość — gleba średnio zwięzła • próchnica — gleba organiczna, humusowa, torfowa • żyzność — podłoże ubogie lub podłoże umiarkowanie żyzne

Stanowisko słoneczne lub nieco ocienione, chłodne. Gleba przepuszczalna; odczyn zasadowy.

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawa Geum montanum (kuklik górski)
🌱
Niska (do 15 cm wysokości) górska bylina kłączowa.

space

Kłopotliwa w uprawie na nizinach bylina do amatorskiej uprawy na skalniakach.

wysokość: do 15 cm
kwitnienie: od maja do lipca

mieszaniec Geum montanum L.

Geum ×sudeticum
Geum montanum × rivale
takson rodzimy lub trwale zadom. (w czkl. 2002 inaczej lub brak) [24]
wystepowanie
Geum rivale · kuklik zwisły
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]