takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Lemna trisulca L.

rzęsa trójrowkowa
na stronie — występowanie