atlas-roslin.pl

Nymphaea alba L. [🔉 nim·fe·a al·ba]

grzybienie białe
Castalia alba (L.) Wood · Nymphaea minoriflora (Simonk.) E.D.Wissjul. [🔉 nim·fe·a *] · Nymphaea occidentalis (Ostenf.) Moss [🔉 nim·fe·a *]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Nymphaea alba
Nymphaea alba (grzybienie białe)
Nymphaea alba
Nymphaea alba
Nymphaea alba
Nymphaea alba

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Nymphaea (grzybienie)kl 7002
Nymphaea alba
Bylina wodna o liściach unoszących się na powierzchni wody.

space

Nasada kwiatu wyoblona, bez krawędzi; nasada owocu kolistawa. Działek kielicha cztery, zaostrzone, po wewnętrznej stronie zielone. Płatki białe, równe lub dłuższe od działek.

space

Owoce dojrzewają pod powierzchnią wody, okwiat odpada; dojrzałe pękają nieregularnie i po powierzchni wody unoszą się nasiona zawierające komorę pławną. Nasiona 2-3mm długości.

space

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. 2.199 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 1995 roku.
wystepowanie - Nymphaea alba (grzybienie białe)
Nymphaea alba
pokrój
ekologiczne liczby wskaźnikowe Nymphaea alba (grzybienie białe)
Wody stojące i wolno płynące, eutroficzne, o mulistym i torfiastym podłożu. Zwykle na głębokości 70-150cm, w miejscach nieocienionych.
Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:
space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

wybrane okazy · selected collections

#3
mr.269
leg. Maciej Romański
/Suwalszczyzna/

wymagania i uprawa

🌸

Wymagania (optimum rozwoju/konkurencyjności na naturalnych stanowiskach wg ekologicznych liczb wskaźnikowych): światło — umiarkowane słońce • woda — gleba mokra lub roślina wodna • próchnica — gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus • ciepło — miejsce umiarkowanie chłodne lub miejsce przeciętnie ciepłe • zwięzłość — gleba średnio zwięzła lub gleba ciężka, gliniasta • żyzność — podłoże umiarkowanie żyzne lub podłoże żyzne

🌱 🌸
opcje Bazaru

nomenklatura, etymologia ℹ️

poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie
Nymphaea alba L. [🔉 nim·fe·a al·ba]Castalia alba (L.) Wood · Nymphaea minoriflora (Simonk.) E.D.Wissjul. [🔉 nim·fe·a *] · Nymphaea occidentalis (Ostenf.) Moss [🔉 nim·fe·a *](pl) grzybienie białe
lbus, -a, -um (lat., adj.)
biały (raczej matowy/brudny niż lśniący/czysty); też jasnej barwy lub bezbarwny; !czysto lśniąco biały to candidus; przymiotnik często używany jako epitet gatunku wskazujący na jasną, srebrzystą barwę całej lub części rośliny, zazwyczaj spowodowaną gęstym owłosieniem lub owoszczeniem
occidentalis, -e (lat., adj.)
zachodni; lat. occidens, -entis - zachód
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Hejný, S., Slavík, B., 1997 — Květena České Republiky 1 p.356 [71.1]
 • Flora Polski. Rośliny naczyniowe, 1985 — Tom IV edycja II. p.96 [16.4II]
 • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.146 [40]
 • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.155+154 [15]
 • Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.54 [9]
 • Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.36 [11]
 • Komarov, V.L., Schischkin, B.K., 1937 — Flora URSS. T.7 p.7 [85.7]
 • Tutin T.G. et al., 1993 — Flora Europaea. Volume 1. Psilotaceae to Platanaceae p.247 [150.1]
 • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.188 [3]
 • Guzikowska-Konopińska E., 2013 — Ogród japoński p.132 [414]
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska, 2014 — z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin [50.14]
 • Kobierski P. Ryś R., 2011 — Rzadkie i zagrożone rośliny naczyniowe na siedliskach antropogenicznych w okolicach Lubska i Żar [204]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji