takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Luzula spicata (L.) DC.

kosmatka kłosowa