atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Luzula spicata (L.) DC.

kosmatka kłosowa
Luzula Luzula Luzula LuzulaLuzulakosmatka blada (Luzula pallescens)kosmatka sudecka (Luzula sudetica)