atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24][491]

Luzula spicata (L.) DC. [🔉 * spi·ka·ta]

kosmatka kłosowa
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Luzula Luzula Luzula LuzulaLuzulakosmatka blada (Luzula pallescens)kosmatka sudecka (Luzula sudetica)