atlas-roslin.pl
antropofit zadomowiony we florze Polski [24]
· archeofit, zadomowiony, ustępujący (VU) [234]

Anthriscus caucalis M. Bieb.

trybula pospolita
Anthriscus vulgaris Pers.
Anthriscus caucalis (trybula pospolita)
02.06.2020, wsch. Niemcy; copyright © by Jarosław Makowski
Anthriscus caucalis (trybula pospolita)
Anthriscus caucalis (trybula pospolita)
Anthriscus caucalis (trybula pospolita)
Anthriscus caucalis (trybula pospolita)
Anthriscus caucalis (trybula pospolita)
baldaszek z owocami, widoczne haczykowate owłosienie rozłupni
Anthriscus caucalis (trybula pospolita)
Anthriscus caucalis (trybula pospolita)
Anthriscus caucalis (trybula pospolita)
Anthriscus caucalis (trybula pospolita)
Anthriscus caucalis (trybula pospolita)
Anthriscus caucalis (trybula pospolita)
Anthriscus caucalis (trybula pospolita)
Anthriscus caucalis (trybula pospolita)

występowanie

Anthriscus caucalis (trybula pospolita)
pokrój
wystepowanie
o mapie występowania

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, ustępujący (VU); archeofit; pochodzenie: rejon śródziemnomorski [czas przybycia na teren Polski: nieznany]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20080609.4.sm - Anthriscus caucalis (trybula pospolita); Równina Torzymska, Drzeńsko
080609-4
leg. Michał Smoczyk, msmoczyk at wp pl
/Równina Torzymska, Drzeńsko/ #5
znalezisko 20090500.1.mbr - Anthriscus caucalis (trybula pospolita); Wrocław
090500-1
leg. Marek Borowiec
/Wrocław/ #6
znalezisko 20200519.1.pkob - Anthriscus caucalis (trybula pospolita); Równina Torzymska
200519-1
leg. Piotr Kobierski
/Równina Torzymska/ #1
znalezisko 20200602.1.jmak - Anthriscus caucalis (trybula pospolita); wsch. Niemcy
200602-1
leg. Jarosław Makowski
/wsch. Niemcy/ #12